En miljon löntagare utan a-kassa


Var fjärde löntagare, motsvarande cirka en miljon svenskar, har ingen a-kassa idag.
– När en stor del av arbetskraften står utan en ordentlig försäkringsskydd är det inte bra, sade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin på en presskonferens den 29 juni, i samband presentationen av utredningen om obligatorisk a-kassa.

Sören Öman, föreståndare vid Stockholm Centre for Commercial Law, fick uppdraget att utreda situationen och ta fram ett förslag att omforma dagens a-kassa till en obligatorisk försäkring.

– Vi vill bygga på dagens fristående modell, sade Littorin som betonade att målgruppen är de som står utanför skyddsnätet.

En obligatorisk a-kassa är ett stort systemskifte på arbetsmarknaden och bör undersökas av en parlamentarisk utredning, meddelade en kritisk Sven-Erik Österberg (s), viceordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Österberg anklagade regeringen för att har förstört en välfungerade system genom drastiskt höjda egenavgifter till a-kassa, vilket tvingat många att lämna det.

Redan innan regeringsskiftet var det över 700 000 löntagare utan arbetslöshetsförsäkring, och anledningen till ökningen är oklar, enligt Littorin.

Utredningen berör komplexa frågor såsom administration av inbetalningar och villkor för inträde och olika arbetssituation. Den förväntas blir klara i två steg, delvis i september 2008 och januari 2009.

– Förslaget ska kunna träda i kraft vid halvårsskiftet 2009, sade Littorin.