"En miljon kvinnor" vill minska koldioxidförbränningen
Queenslands premierminister Anna Bligh talar på Women in Climate Change National Forum Series den 24 november 2009 i Brisbane, Queensland, Australien. "En miljon kvinnor" syftar till att motivera kvinnor för klimatförändringen genom att få en miljon kvinnor att åta sig att minska sin egen koldioxidförbränning med ett ton under ett år. (Foto: One Million Women)


Regeringar och stora företag har ett ansvar för att hantera klimatförändringar, men det betyder inte att alla andra får vänta och se vad som händer, säger Natalie Isaacs, australisk miljöaktivist och mor till fyra barn.

– Vi måste vara en del av detta. Vi kan inte bara distansera oss från det och säga att regeringarna måste göra det, allt detta handlar om stora affärer. Folk har en röst och folk berättar för sina politiker vad de ska göra så vi har otroligt mycket inflytande i denna debatt, sade hon till Australian Broadcasting Corporation.

Isaacs är initiativtagare till en ny kampanj, ”En miljon kvinnor”, som syftar till att få kvinnor att agera mot klimatförändringarna genom att få en miljon kvinnor att åta sig att minska sin egen koldioxidförbränning med ett ton under ett år.

– Saken är den att man inte kan vara med i debatten om man inte går till handling själv, så det spelar egentligen ingen roll om handling kommer före kunskapsmässig medvetenhet. Börja bara med att agera. Utan tvekan kommer handlingen att leda till att du hittar din röst och engagera dig i detta, sade Isaacs.

För att delta ber man kvinnor att registrera sig och sedan välja aktiviteter från sex olika kategorier: hushåll, mat, resor, shoppande, flyg och förnybar energi.

Enligt webbplatsen kan man genom att ta bort rött kött en gång i veckan under året och ersätta det med spannmål och frukt spara 195 kilo koldioxid och cirka 10 000 liter vatten, och om man säger ”nej” till onödigt stora förpackningar, plastpåsar och vatten på flaska (när kranvatten är tillgängligt) kan man spara 149 kilo koldioxid.

Isaacs sade att kvinnorna valdes inte som målgrupp på grund av ett feministiskt drag utan för att kvinnorna utövar stort inflytande på dagens marknad. Kvinnor som i dag utgör 51 procent av väljarna har starka sociala nätverk och de fattar cirka 70 procent av hushållens beslut som påverkar storleken på koldioxidutsläppen, sade hon.

– Det handlar inte om att torka upp efter mäns röra. Vi försöker helt enkelt utnyttja den unika styrkan och inflytandet som kvinnor har, sade hon.

Medan en miljon ton kol låter som väldigt mycket, och är det också (ca 31 miljoner liter, faktiskt), har Eva Isaacs inga illusioner om att mängden inte kommer att göra sig märkbar i de totala globala utsläppen. Det är dock en ”början”, konstaterade hon.

– Man måste se bortom miljoner av ton. Trots att en miljon ton är viktig i denna kampanj är det bara en katalysator som gör det möjligt för människorna att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Det tar dig med på en resa av lite självbestämmande, sade hon.

Att döma av responsen är kvinnor intresserade av att ta dessa första steg. Efter bara 25 veckor har en miljon kvinnors kampanj redan registrerat runt 13.500 medlemmar. Sponsorerna är seriösa aktörer också och inkluderar New South Wales och Queenslands statliga regeringar, Victorian Environmental Protection Agency, British Petrolium, Telstra, KPMG (globalt nätverk av skatteverk), och World Wildlife Fund.

När man lyssnar på rapporter om FN:s klimatkonferens i Köpenhamn och ser tillbaka på veckan i den australiska politiken när regeringen inte kunde få sin plan på utsläppshandel att bli antagen i parlamentet, sade Isaacs är det var dags att agera.

– Det räcker nog om man säger att projekt på gräsrotsnivå, som detta, är viktigare än någonsin. Folk måste engagera sig och agera, sade hon.

För mer information, besök One Million Women webbplats http://www.1millionwomen.com.au/.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29274/