En miljon hedrade Johannes Paulus II
En liten flicka håller i en polsk flagga vid salighetsförklaringen av påve Johannes Paulus II på Petersplatsen i Vatikanen i söndags. För polackerna har den framlidne påven en särskild betydelse då han var den huvudsakliga kraften bakom kommunismens fall i Polen. (Foto: Giorgio Cosulich/Getty Images)


Uppemot en miljon människor samlades i centrala Rom i samband med söndagens saligförklaring av Johannes Paulus II, uppger stadens myndigheter. Den förre påven var en av krafterna bakom kommunismens fall i Östeuropa.

Bland de hängivna som samlats på området vid Petersplatsen i Vatikanen fanns många människor från påvens hemland Polen med flaggor och banderoller. Många polacker högaktar Johannes Paulus II, inte bara för hans religiösa ledarskap, utan även för att han anses ha givit det polska folket mod och styrka att stå upp emot den forna kommunistregimen.

Polackerna kallar Johannes Paulus II för ”Solidaritets fader”. Solidaritet var den första fackföreningen i kommunistblocket som inte kontrollerades av en kommunistregim. Slutligen ledde solidaritetsrörelsen till kommunismens fall i Polen och därefter i resten av Europa och Sovjetunionen.

Orden ”Var inte rädda” stod skrivna på en mängd banderoller på Petersplatsen i söndags, ord som Johannes Paulus yttrat då han besökte Polen 1979.

I sin salighetspredikan lade den nuvarande påven Benedict XVI in några ord på polska och sade att Johannes Paulus II ”hjälpte oss att inte vara rädda för sanningen, eftersom sanningen är en garanti för frihet”.

På bilder tagna 1981 av den hemliga polisen under ett möte mellan Johannes Paulus II och Polens dåvarande diktator Jaruzelski kan man se att diktatorn ser uppenbart skärrad ut inför påven. Jaruzelski som även var chef över den polska armén gjorde landet till en militärstat för att kunna trycka ner Solidaritetsrörelsen och försvara det kommunistiska styret.

Kanhända är det naturligt att Johannes Paulus utmanande av kommunismen ledde till dess fall. Redan innan han satt i påvestolen utmanade han en gång Josef Stalin i frågan om kyrkans makt i Europa, varpå Stalin svarade: ”Hur många divisioner har påven?”

Johannes Paulus II avled 2 april 2005. Saligförklaringen är det första steget i helgonförklaringen, som motiveras bland annat av att en fransk nunna blev botad från Parkinsons sjukdom (som även Johannes Paulus II led av) efter påvens förbön, skriver Dagen.se.

Delegationer från omkring 90 länder deltog i ceremonin. Bland dem fanns kung Albert II och drottning Paola av Belgien, medlemmar ur Lichtensteins kungafamilj, kungligheter från Luxemburg, Spanien och Storbritannien. 16 presidenter och statsöverhuvuden närvarade också liksom många ambassadörer. Sverige deltog med en officiell delegation ledd av civilminister Stefan Attefall.

Översatt från engelska

Kompletterande rapportering av Epoch Times Sverige.