En majoritet av kineserna tycker priserna är för höga
En mataffär i Hubeiprovinsen. En undersökning utförd av People's Bank of China visar att med än hälften av alla kineser anser att varupriserna är oacceptabla. (Foto: Getty Images)


Mer än hälften av kineserna anser att varupriserna är ”oacceptabelt höga” och indexet som mäter hur nöjda konsumenterna är med priserna nådde sin lägsta punkt på 10 år enligt en undersökning som Kinas centralbank publicerade den 16 mars.

Konsumenter i 50 stora, medelstora och små städer över hela landet frågades ut om deras inkomster, arbeten, priset på varor och boendekostnader under andra halvan av februari i år.

Resultaten visar att det index som mäter hur nöjda folk är med priserna sjönk men 2,3 procent under det fjärde kvartalet 2009. Bara omkring 27 procent tycker att de nuvarande boendekostnaderna är acceptabla. Resten tycker att priserna är ”för höga för att det ska fungera”. Den gruppen gick upp med 10 procent under förra årets andra kvartal.

De höga boendekostnaderna kritiserades vid de två stora politiska konferenserna som hållits i Peking och som tog slut förra helgen. Det verkar dock som att inga åtgärder vidtagits för att hejda prisutvecklingen. En undersökning som publicerades av Xinkuai den 18 mars rapporterade att huspriserna i Guangzhou förblir desamma efter de två konferenserna. I Peking har priset för byggandet av den fjärde ringleden nått 40 000 yuan per kvadratmeter.  

De höga priserna trycker tillbaka konsumenternas köplust. Undersökningar visar att 43,6 procent av stadsinvånarna har valt att spara sina pengar och att 41,2 procent valt att investera i fonder, obligationer och/eller aktier.

Kinas handelsministerium, noterade att priset på vardagsprodukter i 36 stora och medelstora städer över hela landet ökat med 1,5 procent jämfört med samma period under förra året. I mitten av februari ökade priserna med 3,6 procent i samband med det kinesiska nyåret, enligt en nyhetsrapport från statliga China News den 25 februari. 

Som ett resultat av reformer inom vatten, el, naturgas och andra energikällor förväntas tillverkningskostnaderna att stiga. Matpriser, som är inflationskänsliga, har stigit sedan det kinesiska nyåret.

I en intervju med Economic Daily News sade Jiang Yongxiong, vice ordförande för Beijing Association of Taiwan Businessmen att priserna brukar stiga lite innan det kinesiska nyåret och sen sjunka tillbaka efter det, men att så inte skett i år.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31679/