En himmelsk orkester
Rutang Chen, Divine Performing Arts Chinese Spectacular's Tian Ying orkester, står framför scenen vid Southern Alberta Jubilee Auditorium, efter den andra av två förställningar i Calgary, Kanada, i maj i år. (Foto: Matt Little/ Epoch Times)


Divine Performing Arts Chinese Spectacular show 2007, den fjärde i ordningen, är den mest imponerande av dem alla. Delvis för att Divine Performing Arts Orchestra medverkade detta år, med dirigenten Rutang Chen.

Divine Performing Arts är en orkester i västerländsk stil, vilken kompletteras med ett fåtal kinesiska instrument såsom pipa, erhu, kinesisk flöjt och cittra. Orkestern är i huvudsak sammansatt av kinesiska amerikaner bosatta i New York med omnejd. Epoch Times intervjuade Chen om orkesterns roll i galaföreställningen då Divine Performing Arts Chinese Spectacular kom till Calgary i Kanada.

Följande intervju har översatts från kinesiska via engelska.

ET: När bildades Divine Performing Arts Orchestra?

Chen: Förra året. Den spelade i New Tang Dynasty Television’s Holiday Wonders shows på Radio City Music Hall i New York City. Det här är första året som Chinese New Year Spectacular har en orkester. I år uppträdde Divine Performing Arts Orchestra i Toronto, New York, Washington DC, Boston, Philadelphia, Atlanta och Chicago. Nästa år kommer den att framträda i alla städer.

ET: Hur kom det sig att du började intressera dig för musik?

Chen: Som ung kom jag bara i kontakt med klassisk kinesisk musik. Jag vände mig senare till ett musikkonservatorium och kom i kontakt med västerländsk klassisk musik och sedan dess har jag framfört klassisk musik, i 30 år nu, så jag har haft ganska mycket kontakt med klassisk musik både i kinesisk och i västerländsk stil.

Jag känner att musiken, särskilt den klassiska, kan influera människor på djupet. När jag träffade på vissa typer av musik när jag var yngre slog den an en sträng djupt inne i mig och jag uppskattade den djupt. En gång när jag var med i Central Philharmonic Orchestra fick jag ett brev från en person ur publiken. Det var en ung, kvinnlig arbetare. Det stod i hennes brev: ”Jag ville begå självmord på grund av den känslomässiga smärta jag upplevde, och jag lyckades i ett dimmigt tillstånd att ta mig till er föreställning och ni spelade Beethovens femte. Jag upplevde det som om var och en av musikernas instrument talade till mig, sade till mig att ta mitt mod till fånga och fortsätta att leva. Så efter att ha blivit uppmuntrad av Beethovens musik är till och med tanken på döden långt borta från mitt hjärta.” Det här är bara ett exempel.

Musik har ett starkt inflytande på människor. Efter att jag börjat kultivera Falun Dafa finner jag att många människor rörs till tårar när jag spelar eller dirigerar musik. Detsamma gäller musik skriven av Falun Dafa-utövare, den kan inte bara ha ett starkt inflytande på människor, utan också klargöra fakta om Falun Dafa. Trots att jag har framfört så mycket modern musik tycker jag verkligen inte om den. Nu upplever jag klart och tydligt att musiken skriven av Dafa-utövare har en stark influens på människor, så nu jobbar jag med hela mitt hjärta med den eftersom jag har full tillit till att vi vet vad mänskligt liv verkligen behöver.

ET: Jag har förstått att alla i din familj är musiker?

Chen: Min hustru spelar flöjt. I Kina spelade min hustru i en symfoniorkester i över 30 år. Vi har båda officiellt blivit utsedda till ”Första klassens artister” i Kina. Hon spelade alltid förstaflöjt. Vi har spelat över 100 västerländska musikstycken i över 1 000 shower. Min dotter spelar också flöjt. Min son spelar fagott. De spelar alla i orkestern.

ET: Du nämnde att det forna Kina inte hade något sådant som en orkester. Hur är det i moderna Kina, finns där orkestrar?

Chen: Det har funnits några blandade orkestrar i Kina, men de är sammansatta av en stor del kinesiska instrument och bara några få västerländska instrument.

ET: The Spectacular presenterar traditionell kinesisk kultur, så varför har den en modern och till största delen västerländsk stil på orkestern?

Chen: Varför använder vi den här formen? Det beror på att vi upptäckt att man med västerländska instrument kan åstadkomma en del verkligt strålande musikaliska skildringar, så det vi har haft möjlighet att göra är att kombinera den traditionella känslan av de traditionella kinesiska instrumenten med de västerländska instrumentens prakt.

Västerländska instrument kan skapa överväldigande former av inre betydelse, från det mest subtila till det största och mest fantastiska. De kinesiska instrumenten är också mycket lågmälda. Det krävs bara tre violiner för att åstadkomma ljudet från tio erhu (ett tvåsträngat instrument som liknar violinen) Trumpeter, horn och tromboner har alla väldigt starkt ljud, de är ljudligare än någonting från det forntida Kina.

Västerländska instrument erbjuder kompositörerna ett överflöd av utvecklingsmöjligheter att jobba med. Alla som komponerat för Spectacular har kunskaper om såväl kinesiska som västerländska musikstilar. Från musik och drama till fantastiska historier – de kan själva skapa allt. Ibland använder vi bara kinesiska instrument i solon.

Genom att använda den här formen kan inte bara kineser utan även västerlänningar njuta av musiken. Vad man hör är kinesisk musik som samtidigt rymmer den västerländska musikens djup.

The Spectacular har gjort över 80 föreställningar. Folkslag eller bakgrund har ingen betydelse, alla gillade den, den är väldigt bra. Kineser godtar den som traditionell kinesisk kultur. Den här formen gör faktiskt den kinesiska traditionella musiken till och med bättre. Den kan bättre visa traditionell kinesisk kultur. Använde man enbart traditionella kinesiska instrument skulle man inte kunna manifestera riktigt så stora ljud och vida inre betydelser. Att föreställningen visats i 34 städer bevisar faktiskt att den är väldigt bra.

ET: Vad tror du att mänskligt liv behöver?

Chen: Som du vet så belönas goda gärningar, dåliga gärningar leder till vedergällning och vad vi har i våra föreställningar är goda gärningar – medkänsla och renhet – och det är vad människor behöver. Just den traditionella kinesiska kulturen och musiken kan inspirera människors medkännande sidor. Eftersom de som kultiverar Falun Dafa (en traditionell kinesisk form av meditation, vilken lär ut sanning–godhet–tålamod) är väl bekanta med innebörden av Dafa (Den Stora Lagen), så är musiken de producerar också mycket upprätt.

ET: Varför säger du att Divine Performing Arts Orchestras uppträdanden är rena, barmhärtiga och vackra? Vad innebär det?

Chen: Den här musiken har skrivits specifikt för att ackompanjera dansarna. Den är skriven med dem i tankarna och i enlighet med koreografin, och hela dess ursprung. Eftersom alla medlemmarna i Tian Ying är kultiverare jobbar de alla med att kultivera sitt beteende och sitt uppförande och medan du kultiverar vidare blir ditt uppförande, och hela din varelse, väldigt ren.

Det är precis som en riktig qigongmästare. Gör du ett penseldrag kan han tala om vilket sinnestillstånd du befinner dig i, vilka dina tankeprocesser är och hur frisk eller sjuk din kropp är. På samma vis reflekterar musiken som musikern sänder ut hans moraliska karaktär. Eftersom det här är kultiverare, vilka har kultiverat sitt beteende i många år, producerar de ren musik som reflekterar deras egna varelser och använder sina rena hjärtan till att spela denna rena musik – jag upplever att detta är den mest idealiska situationen.

Det finns många orkestrar där ute som har enormt stora färdigheter professionellt och tekniskt sett, men kan de åstadkomma samma effekt av renhet som vi uppnår? Jag tror att det är ganska svårt för dem. Det här är en av anledningarna till att vi kan åstadkomma en så på det hela taget kraftfull verkan.

ET: Varför tror du att Divine Performing Arts Orchestra har fått ett så brett erkännande i hela världen?

Chen: Hur kommer det sig att den här Galaföreställningen har gjort sådan succé? Varför är den så speciell? Det är för att det verkligen inte finns någonting någonstans som liknar den här Galan. Det beror på dess inre betydelse. Du kan gå till åtskilliga ställen och titta på en trevlig och vacker föreställning, men Divine Performing Arts står över och går förbi det som andra sällskap gör. Jag tror att det allra klaraste och den mest direkta effekten den har, och vad människor kanske inte är varse, är hur den inre betydelsen rör vid människors allra innersta väsen.

ET: Hur kommer det sig att den inre meningen har en sådan effekt?

Chen: Eftersom varje människa har en barmhärtig sida, och den berörs på ett direkt sätt. Under loppet av ett liv i samhället försvagas eller glöms människans barmhärtiga sidor bort. Men så snart de ser någon av våra föreställningar, även om den är väldigt glädjerik och vacker, kommer de att förstå en del verkligt djupa principer och någonting som är bortom deras föreställningsvärld.

Till exempel, ifall du ber någon dansa sex timmar i ett sträck och sedan ber honom att sitta ned, när han sätter sig ner upplever han det som mycket bekvämt. I den här situationen hade han ingen aning om hur det skulle kännas att sitta ned. För att komma tillbaka till det jag pratade om tidigare så har kultiverare i sina hjärtan verkligen kommit att förstå de principer som styr universum, och de har gått igenom en väldigt komplicerad och svår process i den egna kultiveringen. De har fått djup förståelse av vad som är vackert, vad som är renhet och vad som är frihet. Det är tanken.

ET: Vilka är dina artistiska framtidsplaner?

Chen: Jag känner mig optimistisk. Galan är nämligen verkligt nyttig för människors liv och kroppar. Detta framstår som mer och mer tydligt. Eftersom Galan blir alltmer känd så tror jag att tio föreställningar kommer att behövas för att möta efterfrågan i en stad som Calgary. Antagligen kommer vi därför att ha två eller tre orkestrar, inte bara en.

Många i galapubliken rördes till tårar. Jag har aldrig tidigare sett något liknande i min 30-åriga musikkarriär. Anledningen är att alla människor har barmhärtighet i sina hjärtan. Den här galans inre betydelser är verkligen chockerande för människor, den väcker deras medkänsla, väcker deras tankar om meningen med livet. Detta är det allra viktigaste för alla människor. När de förnimmer det upplever de lycka. Människor kommer genast att känna barmhärtighet från galan som sådan, eftersom Buddhas ljus lyser upp överallt. De känner sig verkligen tillfreds.

Chen spelade cello i Kinas centrala filharmoniska orkesterförening, föregångaren till Kinas nationella symfoniorkester. I orkestern utvecklades Chen till en känslig artist, dirigent och begåvad musikadministratör och belönades med den officiella benämningen ”Nationella första klassens artist” för sin skicklighet med cellon.

Som orkesterns föreståndare från 1983 till 1990 organiserade Chen hundratals undervisningskonserter för att främja allmänhetens intresse för symfonisk musik. Han var nyckelperson i skapandet av den betydelsefulla ”Vår för Pekings orkestermusik” 1986: dessa konserter genomfördes med över 800 musikers deltagande, inklusive elva kinesiska toppdirigenter. Konserterna sändes över hela Kina, var en stor succé och har blivit ett landmärke i Pekings musikaliska historia.

Chens ansträngningar gjorde det möjligt för Kinas centrala filharmoniska orkesterförening att turnera i USA och debutera på anmärkningsvärda platser i fyra städer, inklusive Lincoln Center i New York och John F Kennedy Center i Washington DC.

Läs gärna engelsk version.