En halv miljon människor i Hunanprovinsen drabbade av fabriksutsläpp
Stålverksarbetare vid Chongqings järn- och stålverk, 16 september 2006. (China Photos/Getty Images)


En fabrik i Hunanprovinsen har släppt ut giftiga metaller som förgiftat vattenkällor på mer än tio orter. Trots att cancerfallen har ökat dramatiskt och över 50 000 barn har befunnits ha för höga nivåer av bly och kadmium i blodet kan offren inget göra eftersom företaget är statsägt.

Antimony Metallurgical Factory tillhör företaget Hsikwangshan Twinkling Star och byggdes i maj 2003 i Xinhua-häradet. Sedan dess har nästan 24 000 hektar åkermark, frukt- och grönsaksodlingar, fiskdammar och dricksvatten för människor och boskap på mer än tio orter längs den nedre delen av Zijiang-floden förorenats allvarligt. Över en halv miljon människor har drabbats.

Cancerfallen har ökat med över 28 000 i häradet och ligger högt över riksgenomsnittet enligt Zeng Peigui som bor i området.

Zeng intervjuades av Sound of Hope Radio och beskrev hur fiskar i floden dör varje gång fabriken släpper ut sitt avloppsvatten. De boende på platsen blir också sjuka eftersom vattnet är förorenat med zink, bly, arseknik, kadmium och andra skadliga ämnen.

Det lokala miljöskyddet ignorerar det hela eftersom, som Zeng uttrycker det, ”kinesiska ämbetsmän är vana att skydda officiella intressen”. De boende har ansökt om hjälp hos myndigheterna, men utan resultat eftersom ”myndigheterna inte bryr sig om vanligt folks liv”, enligt Zeng.

I augusti 2007 borrade fabriken i hemlighet tre djupa brunnar, vilket allvarligt förgiftade dricksvattneti flera andra byar. Dessutom har fabriken samarbetat med byns partikadrer för att tvinga fiskodlarna att lämna sin a odlingar för att kunna använda området till sina avloppsdammar.

Lokalinvånarna sände in en petition, men:

– Det fungerade inte alls. Vi skickade in en stämning mot dem för flera år sedan, men domstolen har inte gett något svar än. Det här företaget är en intressegrupp, sade Zou Yanhong, som också bor i området.

Hon tillade att lokalinvånarna egentligen inte har råd att driva en process mot företaget.

– Regeringen tycks bara fokusera på att skydda näringslivet, sade Zeng Peigui.

Petitionen, som togs till Peking, påpekade också att Xinhua-häradets miljöskyddsbyrå tog 34 prover på industriavsloppsvattnet som illegalt släppts ut i dricksvattnet och att resultaten visade att nivåerna av giftiga ämnen som arsenik, bly, kadmium, ammoniak, kväve, klor och fenol översteg gränsvärdena man satt och även PH-värdet på vattnet låg utanför det acceptabla.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30218/