En halv miljon barn riskerar svält i Jemen
Barnen i Jemen får betala ett högt pris för den pågående konflikten i landet och många barn riskerar svår akut undernäring. (Foto: Mohammed Huwais /AFP/Getty Images)


Transportvägarna förstörs eller blockeras, och det råder importrestriktioner på livsmedel och bränsle. Befolkningen har fått allt svårare att få tag i mat när konflikten sprider sig i landet.

För att rädda de undernärda barnen har biståndsorganisationerna det senaste halvåret ökat livsmedelsstödet. 97 000 barn har behandlats för svår akut undernäring och 65 000 för måttlig akut undernäring, meddelar FN:s barnfond Unicef i en ny rapport.

Trots svårigheterna att leverera hjälpen har 3,8 miljoner barn och 933 000 gravida och ammande kvinnor fått kosttillskott av Unicef. Ändå har risken för allvarlig akut undernäring bland barn i Jemen tredubblats sedan den långa politiska krisen utvecklades till en fullskalig konflikt.

Enligt en ny humanitär rapport från FN har Jemen flest civila som dödats eller skadats av explosiva vapen under årets sju första månader.