En glimt av det forntida Irland
KUNGLIGA LANDSKAP: Såsom det kungasäte Meath är, reflekterar dess många magnifika platser Irlands rika historia. (Foto: Tourism Ireland)


Det traditionella Irland har moderniserats och turisterna får rikta intresset åt andra håll. Men fortfarande finns det platser där historiens vingslag fläktar.

Under de senare åren har Irland märkt av en minskning av turismen. Detta hänger ihop med att många av Irlands stora städer har förlorat sin pittoreska charm. De liknar numera typiska europeiska städer, fastän generellt sett i mindre skala.

De mindre städerna saknar emellertid ofta hotell, pubar och andra viktiga turistattraktioner som håller uppe intresset hos den internationella resenären. Så turismen på Irland har nått ett slags moment 22 – större städer utan den irländska känslan och mindre städer som inte kan hysa tillräckligt många besökare.

Meath

Men, det finns fortfarande hopp. Många platser runt om i Irland är stora nog att hantera en strid ström av besökare samtidigt som de upprätthåller banden till sin forntida historia. Det finns en plats som bevarar banden till den irländska antiken och håller betryggande men överkomlig distans till allt det moderna – det är Meath.

Meath är ett fantastiskt resmål för alla som gillar fiske, golf och ridning. Där finns landsbygd med orörd natur för vandring, belägen på en kalkstensplatå bevattnad av floderna Boyne och Blackwater. Området täcker även av delar av östkusten, med sandstränder vid Laytown och Bettystown.

Dessutom ligger Meath tillräckligt nära Dublin för att man ska kunna köra fram och tillbaka över en dag. Besökare i Meath åker emellertid inte dit bara för den vackra naturen, fisket eller ridningen. Området är också genomsyrat av forntida irländsk historia.

Boynedalen

I dalen Boyne finns den största och rikligaste megalitplatsen i hela Irland. Megaliter är stora stenformationer som förekommer i Europa, Asien och Afrika. Boynedalen har beskrivits som ”det största och viktigaste uttrycket för förhistorisk megalitkultur i Europa”.

De stora megalitplatserna byggdes för över 5 000 år sedan, mellan 3 800 och 3 200 före Kristus. Inom en radie på 4,8 km i dalen Boyne finns fler än 30 förhistoriska monument, inklusive de stora gånggrifterna och deras satellitstrukturer, stående stenar, gravhögar och andra stengårdar.

Dessa platser byggdes under yngre stenåldern. De etablerades ovanpå tidigare heliga platser och man tror att de hade flera olika funktioner, så som gravar, heliga tempel och astronomiska observatorier.

Newgrange

Det mest berömda av alla irländska monument är Newgrange, vilket byggdes runt 3 200 år före Kristus och lockar fler än 200 000 besökare varje år. Det är ett av de tre världsarv som FN-organisationen Unesco utsett i Irland. Newgrange är en gånggrift, alltså en grav byggd i en upphöjning i landskapet eller på ett berg, med en gång som leder till en central kammare. Gånggrifter återfinns vanligtvis i grupper och Newgrange är inget undantag, den omges av 40 liknande platser.

Kammaren inuti upphöjningen mäter 6,5 x 5,2 meter och har tre separata utrymmen runt huvudkammaren. Märkligast och det Newgrange är mest känt för är en ljuslåda ovanför ingången till kammaren. Ljuslådan är speciellt utformad för att fånga in solljus som lyser upp kammaren vid vintersolståndet den 21 december. När solen stiger över Newgrange denna dag, når dess strålar lådan på taket och färdas 20 meter in i graven där de lyser upp hela kammaren i 17 minuter, från klockan 8:58 till 9:15 på morgonen.

Under de tre följande dagarna kommer lite solljus in i kammaren, men inte så mycket som den 21 december. Ljuslådan är inramad av en serie med åtta rutor som tros representera de åtta hedniska festivaler som hölls varje år. Ljuslådan är perfekt utformad för solens uppstigande under vintersolståndet och visar att dåtidens människor hade stora kunskaper i astronomi.

Tarakullen

Tarakullen var en av de viktigaste religiösa platserna i Irland och var det forntida Irlands huvudstad, där de stora kungarna levde. Det sägs att 142 kungar regerade här från 200-talet fram till 1022. Kullen är 15 meter hög och ger en magnifik utsikt över Meaths platåer liksom Newgranges vita kvartsfasad.

Tara kommer från det gaeliska ordet temair och det betyder ”en plats med gynnsamma utsikter.” Enligt tidig mytologi var Temair en helig plats där gudar vistades och var en ingång till den andra världen. På Tarakullen finns många olika monument från olika tidsepoker vilka visar att den hade stor betydelse långt innan den blev ett kungasäte.

Beläget nära Tarakullen ligger det mest kända av Taras monument, Irlands forntida kröningssten – Lia Fail eller Ödesstenen, vilken enligt mytologin togs hit av Tutha Dé Danann, som man tror var en sorts gudalika människor. Stenen sägs vara en av deras heliga föremål och skulle ge ifrån sig ett rytande vid beröring av den rättmätige kungen av Tara.

Det kan nämnas att Tarakullen hotas av byggandet av en ny motorväg, vilken skulle bryta stillheten i dalen och utgöra ett hot mot många av monumenten i området. Eftersom kullen har ett stort historiskt värde för det irländska folket har planerna efter massiva protester lagts på is. Frågan har tagits upp i högsta domstolen där beslut ska tas om huruvida man ska fortsätta byggandet.

Byn Boyne har många restauranger och pubar där man som turist kan få sig en bit mat, underhållning och dricka Guinness. Det finns också en hel del hotell i området, men ett bed-and-breakfast kan vara att föredra. Inte bara för att det är billigare, utan för att det också ger en bra chans att träffa intressanta människor. Ett alternativ för den som också vill upptäcka Dublin är att bo där och bila till Meath.

Turista i Boyne

För mer information om byn Boyne, besök: http://www.irishtourist.com/details/hill_of_tara.shtml

För boende i byn Boyne, se http://www.knowth.com/accommodation.htm

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-10/42550.html

Viss textbearbetning har gjorts av Epoch Times Sverige.


NEWGRANGE: Det mest berömda förhistoriska monumentet på Irland är Newgrange, en gånggrift byggd cirka 3 200 år före Kristus. Det mest intressanta särdraget är en ”ljuslåda” ovanför ingången till kammaren, utformad för att fånga in solljus som ska lysa upp kammaren under vintersolståndet. (Foto: Tourism Ireland)

NEWGRANGE: Det mest berömda förhistoriska monumentet på Irland är Newgrange, en gånggrift byggd cirka 3 200 år före Kristus. Det mest intressanta särdraget är en ”ljuslåda” ovanför ingången till kammaren, utformad för att fånga in solljus som ska lysa upp kammaren under vintersolståndet. (Foto: Tourism Ireland)


STENMONUMENT: Förhistoriska stenmonument som denna finns lite överallt på landsbygden. Den största samlingen finns i byn Boyne. (Foto: Tourism Irland.)

STENMONUMENT: Förhistoriska stenmonument som denna finns lite överallt på landsbygden. Den största samlingen finns i byn Boyne. (Foto: Tourism Irland.)