En FN-utställning med ”kinesiska särdrag”?
Bilden är en del av en utställning vid FN:s högkvarter i Genève och föreställer en tibetansk munk som betraktar en religiös ritual. Kommunistpartiet försöker visa upp religiös och etnisk harmoni i Tibet, där människorättsgrupper och tibetaner menar att deras religion attackerats och underminerats av partiet i mer än sex decennier. (Foto från UN Watch)Bilden är en del av en utställning vid FN:s högkvarter i Genève och föreställer en tibetansk munk som betraktar en religiös ritual. Kommunistpartiet försöker visa upp religiös och etnisk harmoni i Tibet, där människorättsgrupper och tibetaner menar att deras religion attackerats och underminerats av partiet i mer än sex decennier. (Foto från UN Watch)

Bilden är en del av en utställning vid FN:s högkvarter i Genève och föreställer en tibetansk munk som betraktar en religiös ritual. Kommunistpartiet försöker visa upp religiös och etnisk harmoni i Tibet, där människorättsgrupper och tibetaner menar att deras religion attackerats och underminerats av partiet i mer än sex decennier. (Foto från UN Watch)

Samma dag som den fängslade Liu Xiaobo tilldelades Nobels fredspris i sin frånvaro organiserade det kinesiska kommunistpartiets propagandister en fotoutställning i FN:s högkvarter där man lovordade människorättsutvecklingen i Kina.

Fotografierna som utgjorde utställningen ”Upplev Kina” föreställde minoritetsgrupper som uigurer och tibetaner, leende i traditionella dräkter, och pedagogiska bildtexter förklarade vilken tacksamhet de känner för den religiösa och etniska frihet de åtnjuter under kommuniststyret. Utställningen hölls i FN:s högkvarter i Genève den 10 december, internationella människorättsdagen.

Människorättsgrupper var inte imponerade av utställningen, enligt Genève-baserade gruppen U.N. Watch.
”Det är en skandal att FN står som värd och sponsrar den kinesiska kommunistregimens massiva propagandautställning som har som syfte att dölja dess systematiska kränkningar av universella mänskliga rättigheter,” skriver Hillel Neuer, företrädare för gruppen, i ett pressmeddelande.

Organisationen pekar effektivt ut motsägelserna mellan vad som representerades i bilderna och verkligheten.
”Tvärtemot Pekings väldokumenterade förföljelse av minoriteter och deras kulturer, visar utställningen färgglada bilder av etniska minoriteter i traditionella kläder,” skriver man. 

Samtliga bildtexter meddelar saker som att ”folk av olika etnisk härkomst förenas broderligt i sitt gemensamma arbete att bygga Kina medan man upprätthåller sin egen kultur”.

UN Watch konstaterade att detta påstående står i kontrast till ”slakten och den pågående förföljelsen av uigurer”. Utställningen försöker även mörka ”kinesiska massakrer på senare tid och den pågående förföljelsen” av tibetaner med ett foto av en tibetansk munk, menar man.


Bildtexten uttrycker kommunistpartiets generella syn på religion. Tibetansk buddhism ”tros ofta vara av mystisk och primitiv etnisk härkomst”. (Foto från UN Watch)

Bildtexten uttrycker kommunistpartiets generella syn på religion. Tibetansk buddhism ”tros ofta vara av mystisk och primitiv etnisk härkomst”. (Foto från UN Watch)

På bilden står en fridfull munk och betraktar en dalgång där en tibetansk buddhistisk ritual äger rum. Det är emellertid välkänt att det kinesiska kommunistpartiet enträget försökt utplåna tibetanernas band med Dalai Lama och ta kontroll över den tibetanska buddhismen. Till exempel försöker man få in patriotiska slagord bland de religiösa doktrinerna. Bredvid dessa ”mjuka” taktiker har man utövat ett våldsamt förtryck mot munkar som inte följer regimens linje, enligt människorättsgrupper. I bildtexten kan man läsa att ”tibetaner tror på tibetansk buddhism, känd som   tantrism eller lamaism och tros ofta vara av mystisk och primitiv etnisk härkomst”.

Organisatörerna av utställningen var den kinesiska regimens statliga råds informationskontor, deras permanenta FN-delegation och FN-kontoret självt.

Det statliga rådets informationskontor kallas så endast utåt, enligt den rent tekniska separationen av kommunistpartiet och staten som kallas ”ett kontor, två namnskyltar”. De på insidan kallar kontoret för dess partinamn, kontoret för utrikes propaganda.

FN:s kontor i Genève var stängt och kunde inte kommentera det hela under helgen.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47395/