En fantastiskt bra föreställning, säger miljöministern
Foto: Jens Almroth, Epoch Times


Miljöminister Andreas Carlgren kom till onsdagens föreställning av Chinese Spectacular. På goda grunder kan man anta att som politiker och ansvarig minister inom regeringen, är lojalitet mot gruppen av stor betydelse för att få saker gjorda.

Just numret om Yue Feis lojalitet tyckte Andreas Carlgren om. Det handlar om ett vägval och där väljs lojaliteten. Om helhetsintrycket av showen säger han:

– Jag tycker den är fantastiskt vacker och det är spännande att se på den, och den ställer ju väldigt djupa frågor.

Carlgren hade
inga förväntningar alls på föreställningen när han kom, utan han berättar att han kom med ett öppet sinne. Det han har sett tycker han är imponerande och vackert.

Den kinesiska kulturen är inte som den svenska men Carlgren tror att kulturen kan överbrygga mycket och anledningen är:

– Dels är det ett sådant växande intresse för äldre kultur och just också mötet mellan europeiskt och asiatiskt. Sedan tror jag också att det finns allmänmänskliga frågor som alla känner sig berörda av, oavsett kultur.

Carlgren anser att de ansvariga i Kina har präglats mycket av det som händer i deras samhälle idag och kulturen har alltid spelat en roll under årtusendena. Det är därför kulturen har något att säga oss idag säger han:

-Jag är övertygad om att det är självklart att all traditionell kunskap spelar roll idag.