En europeisk strategi för energiförsörjning


EU kommer den 22 november att presentera en plan för strategisk energiteknologi med syfte att skapa ett hållbart energisystem, meddelade kommissionens talesperson Antonia Mochan på måndagen.

Jämfört med Japan och USA lider Europa i dag av att inte ha investerat tillräckligt i forskning och utveckling inom området. Den under lång tid billiga oljan är förklaringen till den eftersatta investeringen, enligt Europakommissionen.

Europeiska länder importerar för närvarande femtio procent av sin energiförsörjning, och beroendet av import fortsätter att öka. Hälften av gaskonsumtionen kommer från Ryssland, Norge och Algeriet.

EU har satt upp en rad energirelaterade mål för år 2020; minskade utsläpp av växthusgaser med tjugo procent, minskad användning av energi med tjugo procent, ökad andel förnybar energi med tjugo procent samt ersätta minst tio procent av bensinen med biobränsle.

Kommissionen anser att ett hållbart energisystem är en av de största utmaningarna för Europa.

– Kampen mot klimatförändring och att säkra energiförsörjning är gemensamma utmaningar som kräver gemensamma lösningar. Det är dags för en ny europeisk energipolitik, sade Andris Piebalgs, EU:s ansvarige för energifrågor på en presskonferens den 8 mars 2006 när frågeställningarna om energiförsörjning presenterades för allmänheten.

Nu 20 månader senare har EU arbetat fram en strategi för att genom ingenjörskonst skapa innovativ teknik för att uppfylla framtidens energiförsörjning.

Vind, sol, vatten, biobränsle och effektivare teknik ska bidra till att uppfylla kort- och medellångsiktiga mål. Fusion, den nya generationens kärnreaktor, väte- och bränsleceller är några exempel på tekniker som kan bidra till den långsiktiga visionen, enligt EU.