En av tio unga litar inte på information i sociala medier
Alltfler unga känner till vilket ansvar de har vid eventuell samhällskris, jämfört med tidigare år visar ny MSB-rapport. (Foto: Kim Svensson /Försvarsmakten)


Svenska 18-åringar har lågt förtroende för sociala mediers förmåga att förmedla viktig samhällsinformation vid allvarliga händelser och kriser. Mest tror de på myndigheters information: nio av tio litar på den, medan åtta av tio tror på vad radio, TV, och föräldrar förmedlar.

Detta är vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommit fram till i sin årliga undersökning bland landets 18-åringar.

Rapporten visar att de flesta inhämtar nyheter via traditionella medier, föräldrar och skola eller andra myndigheter – samt välgörenhetsorganisationer. En liten grupp (2 procent) främst utlandsfödda män eller landsbygdsboende, får all samhällsinformation via sociala medier, poddar, bloggar och kompisar. Hälften av landets 18-åringar litar på informationen från kompisar.

Där det var möjligt jämförde man resultaten med tidigare års undersökningar. De visade på en markant ökning av kunskap kring egna rättigheter och ansvar, om samhället och enskildas säkerhet vore hotad. Antalet unga som skulle ställa upp på ideellt arbete vid allvarlig kris har ökat med 9 procent sedan 2013 (från 70-79 procent).

Inom de närmsta dagarna får drygt 90 000 svenska 18-åringar information om hur de bör agera i krissituationer som en del i regeringens uppdrag att öka kunskapen och förståelsen hos landets totalförsvarspliktiga.

Barn känner att det är svårt att vara med och påverka när vuxna är inblandade