Elva miljoner ton spannmål förloras varje år i Kina
Bybor försöker rädda sitt ris efter översvämningarna månaden innan. Bishan-länet 9 augusti, Chongqing i Kina. (China Photos/Getty Images)


Kinas statliga spannmålsadministration kommer att genomföra experiment med lagring av spannmål för att åtgärda den årliga beräknade förlusten på elva miljoner ton.

Xinhua.net rapporterade att spannmålsadministrationen planerar att installera vetenskapligt övervakade system för lagring av tre olika sorters spannmål – majs, ris och vete – i provinserna Liaoning, Sichuan och Shandong. Planerna innefattar byggandet av standardiserade mindre spannmålslagringsenheter samt installerandet av modern utrustning för ändamålet. Man ska även träna upp och ge tekniska råd till 23 000 bönder.

Enskilda lantbrukarhushåll lagrar över 60 procent av det spannmål man skördar varje år. Det årliga bortfallet beräknas ligga mellan 5-8 procent per lagerutrymme. Administrationen uttryckte sin oro över hur värdefullt spannmål går till spillo och kallade siffrorna chockerande.

Det beräknade värdet på den årliga förlusten av spannmål uppgår till motsvarande 17 miljarder kronor.

Översatt från version