Elva år sedan Zongnanhai
Zhongnanhai 1999. Inledningen av förföljelsen mot Falun Gong. (Foto: Clearwisdom.net)


Den 25 april var det elva år sedan de stod där, tysta, lugnt väntande i långa rader utanför regeringsbyggnaderna i Zhongnanhai i Kina. De var Falun Gong-utövare, tiotusentals, som spontant kommit för att kanske få tala med en ansvarig statstjänsteman om det felaktiga, och även enligt kinesisk lag olagliga beslutet, att förfölja och trakassera Falun Gong-utövare.

De önskade:

*Att man skulle frige de Falun Gong-utövare (som två dagar tidigare) gripits i staden Tianjin.
*En fri och avspänd miljö för kultivering.
*Att förbudet mot Falun Gong-böckerna skulle hävas.

Utövare hade utan orsak redan då arresterats i mängder och detta var bara inledningen på en kommande mycket grym förföljelse, som pågår än i dag.

När de talat med en av de ansvariga och lovats gehör för sin sak, lämnade de platsen lika stilla som de kommit. Inget skräp, inte ens polisernas fimpar lämnades kvar, inget som kunde avslöja att så många människor nyss stått där i protest för att skydda sina mest grundläggande mänskliga rättigheter. Personen de talat med blev efter detta degraderad från sin tjänst och förföljelsen kunde sedan fortsätta som planerat.

Under sju år hade Falun Gong fått hundratals priser och hedersutnämningar för de goda hälsoeffekterna, också av den kinesiska regimen. Avundsjukan gnagde och växte hos dåvarande kommunistledaren och det drastiska beslutet att förbjuda Falun Gong  fattades den 20 juli, 1999 med litet stöd bland övriga i partiledningen. Lögner och påhittade historier spreds sedan frekvent via statliga medier och spreds även till resten av världen för att medvetet så misstro och splittring mellan andra människor och utövare.

Fundera på det en stund; hur tänkte du när du först hörde talas om Falun Gong (Falun Dafa) och deras principer: Sanning Godhet Tålamod? Tycker vi inte alla om när folk är sanna mot sig själva och andra? Vill inte alla ha större medkänsla och ett välvilligare klimat i samhället? Alla tycker väl om känslan som tålamod och tolerans inger? Falun Gong är i så fall något bra, eller hur?

Om inte….Det verkar ibland räcka att en enda person säger något negativt eller missledande för att andra också ska dra öronen åt sig och bli misstänksamma. Detta har jag sett genom åren. Jag har också sett att folk inte längre lyssnar på rykten utan istället förnuftigt känner efter i sina hjärtan att Falun Gong faktiskt är något bra ändå. Där står vi nu. Vad händer sedan? Det kanske beror på oss alla om förföljelsen kan få ett slut i Kina. Stödjer vi ryktesspridning eller vill vi andra väl?

Falun Dafa är ingen religion, men den har andliga drag och innehåll av uråldrig visdom. Falun Dafa är alltid kostnadsfritt och allt material finns öppet och tillgängligt på internet. Falun Dafa är FÖR Sanning Godhet Tålamod, dessa är principer som de själva följer, men de bryr sig inte om hur andra lever sina liv.

Med dessa principer i ryggmärgen kan man inte se på utan att göra något när folk förtalas, mördas eller försvinner utan anledning, och detta är något som händer dagligen i dagens Kina.


Falun Gong-utövare vädjar tyst och fridfullt vid Statsrådets vädjandekontor för att få myndigheterna att frisläppa 45 utövare som misshandlats och arresterats i Tianjin.(Foto: The Epoch Times)

Falun Gong-utövare vädjar tyst och fridfullt vid Statsrådets vädjandekontor för att få myndigheterna att frisläppa 45 utövare som misshandlats och arresterats i Tianjin.(Foto: The Epoch Times)