Elkunder fortsatt missnöjda
Nöjdast kunder hade Telge Energi. Johan Öhnell VD på företaget. (Foto:Telge Energi)


Elbolagen har fortfarande de mest missnöjda och minst lojala kunderna enligt en mätning gjord av Svensk kvalitetsindex (SKI).

”Svenska folket är fortsatt mindre nöjda med sin elleverantör än med flertalet andra produkter och tjänster som studeras inom Svenskt kvalitetsindex”, skriver SKI i ett pressmeddelande

Jämfört med föregående år är privatkunderna i år ungefär lika nöjda med sin elleverantör. Nivåerna är dock mycket låga jämfört med så gott som alla andra mätta branscher.

Nöjdast kunder har Telge Energi. Även Plusenergi får tämligen höga betyg. Bland storbolagen har positionerna förändrats en hel del i år. Vattenfall har förlorat mark till Eon medan Fortum är på väg tillbaka efter några år med mycket låga nöjdhetstal.

Generellt är män en aning mera positiva till sin elleverantör än kvinnorna. Detta bryter det vanliga mönstret i SKI, där kvinnor oftast är något mera nöjda än män.

Bilden av elbolagen i samhället, ”imagen”, är mycket låg. Jämfört med de flesta andra branscher får elbolagen mycket låga imagebetyg.

Elbolagen satsar dock på att förbättra service och informationen. För Fortum har det bidragit till att bolaget får bättre kundbetyg i år.

Elbolagen har också de minst lojala kunderna. I jämförelse med andra branscher funderar rekordmånga kunder på att byta leverantör.