Elever ska få lära om kommunismens brott
En turist tar en bild av Röda khmerernas offer i Kambodja. "En grym förföljelse av intellektuella genomfördes, de utsattes för omskolning och förintelse både andligt och fysiskt. Mellan 1975 och 1978 dödades en fjärdedel av den kambodjanska befolkningen . Av dessa mötte somliga döden enbart för att de hade märken kvar i ansiktet efter att ha burit glasögon." (Citat från Nio kommentarer om kommunistpartiet) (Foto: AFP Thoto/Tang Chhin Sothy)


Nazismens brott mot mänskligheten har tidigare belysts av Forum för levande historia. Nu görs en riktad insats mot lärare och elever i landet och ämnet denna gång är kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

– De brott mot mänskligheten som begåtts under de kommunistiska regimerna återfinns bland 1900-talets absolut värsta och arbetet med att uppmärksamma detta är inget nytt för Forum för levande historia, står det att läsa på deras hemsida.

– Det vi har gjort och det vi vill lyfta fram, är vad som har gjorts historiskt och vilka frågor mänskligheten har ställts inför bland annat i Kina. Men för egen del, men det är min personliga syn, är jag väldigt bekymrad över det jag ser och hör och läser om i Kina idag, säger Eskil Franck överintendent för Forum för levande historia till NTDTV.

Fokus ligger på Kina, Kambodja och Sovjetunionen inklusive de baltiska staterna och tiden som granskas går från den ryska revolutionen 1917 och till Berlinmurens fall 1989. Individuella människoöden tas fram för att visa hur den enskilda människan påverkades av de idéer som låg bakom den förödande praktiken. Konkreta händelser tas upp och vad konsekvenser av dem blev.

– Det är klarlagt att de kommunistiska regimer som vi studerat, där har alla i slutändan blivit totalitära regimer och där bedriver regimen den politiken att det gäller att utmönstra dem som är emot. Då handlar det om till vilken grad och vilka former det sker. Det sker alltid med våld, död och eliminering, säger Eskil Franck till SVT.

Det sägs att nazismen hade ett ont uppsåt medan kommunismen har ett gott uppsåt. I Forum för levande historia står det i en skrift att det inte spelar någon roll vilket kommunismens uppsåt var, för resultatet visar sig vara lika djävulskt som nazismens.