Elever med låg status i klassrummet riskerar sämre hälsa
Situationen i klassrummet har betydelse för den framtida hälsan.(Foto:AFP/PHOTO/Fredrick Florin)


Kamratrelationerna och situationen i klassrummet under skolåren har betydelse för hälsan i vuxen ålder. En ny doktorsavhandling visar att elever med färre vänner och lägre status bland sina klasskamrater fick sämre hälsa som vuxna.

Dessutom kan en ojämlik statusfördelning i skolklassen innebära hälsoproblem oavsett om eleven själv har låg eller hög status.

Skoltiden är en speciell tid i livet då vi tillbringar mycket tid tillsammans med klasskamrater som vi inte själva valt. Att känna sig utanför och inte vara populär bland klasskompisarna under skolåren är jobbigt för den drabbade och kan också sätta sina spår i kropp och själ även på längre sikt.

Hur de här relationerna och den sociala situationen präglar vår framtida hälsa är något som Ylva Almquist, doktorand vid Stockholms universitet, har studerat närmare i sin avhandling.

– Tidigare forskning visar på att situationen i skolklassen är viktig för hälsan bland barn och ungdomar, men få studier har undersökt ifall det finns långsiktiga hälsokonsekvenser. Resultaten från studierna i min avhandling tyder på att så är fallet, säger Ylva Almquist i ett pressmeddelande.

Till grund för sin forskning har Ylva Almqvist studerat två datamaterial av personer födda på 1950-talet i Stockholm respektive Aberdeen (Skottland). Under 60-talet samlades information kring kamratrelationer i skolklassen in och personernas hälsa har följts upp i vuxen ålder.

– Min forskning visar att de elever som har färre vänner i sin skolklass rapporterar sämre hälsa som vuxna. De som har lägre status bland sina klasskamrater har högre risk att senare bli inlagda på sjukhus för till exempel psykiska problem, alkohol- och drogmissbruk, hjärtsjukdomar och diabetes, säger Almquist.

Resultaten visade enligt Almquist att bland de elever som varit särskilt utanför i skolklassen är det inte bara vanligare att hamna på sjukhus som vuxna, de har också betydligt fler sjukhusvistelser. Den övergripande situationen i skolklassen tycktes påverka alla elever: elever i klasser med en ojämlik fördelning av status rapporterade överlag sämre hälsa i vuxen ålder, oberoende av deras egen status.

Trots att utbildningssystemet har förändrats sedan de här eleverna gick i skolan så tror inte Ylva Almquist att situationen i skolklassen blivit mindre viktig.

– Tvärtom lyfts kamratrelationer ofta fram av elever själva som en central aspekt av skolgången. Skolan handlar om mycket mer än betyg och jag hoppas att min avhandling lyfter fram vikten av att även fokusera på det sociala samspelet mellan eleverna, säger Ylva Almquist.

Ylva Almqvists avhandling har lagts fram vid Centre for Health Equity Studies (CHESS) som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.