Elever förväntas salutera kommunistpartiets flagga
Kinesiska grundskolebarn går i en skolkorridor i Peking. (Foto: Goh Chai Hin/ AFP PHOTO)


Myndigheter i Peking kräver att grundskoleelever gör honnör till kommunistpartiets flagga under den nationella flagghissningsceremonin en gång i månaden. Beslutet fastslogs den 21 februari och startar med vårterminens början.

Ungdomsbrigaden, en underorganisation till kommunistpartiet,  lanserade i Peking kampanjen med titeln “Flygande kommunistpartiet och dess sammanslutna ungdomsorganisationer flaggar i luften”. Kampanjen väntas pågå till oktober.

Enligt Beijing Times syftar kampanjen till att “stärka erkännandet och kärleken för kommunistpartiets organisationer” bland ungdomar och barn. Den första måndagen i varje månad kommer att bli en ”Unga pionjärnernas dag” varmed man kräver att alla eleverna gör honnör till partiflaggan i en flagghissningsceremoni.

The Public Interest Times skrev den 21 februari att unga pionjärer i Peking kommer att lansera “Unga pionjärer längtar efter partiberättande aktiviteter” för att uppmana de unga pionjärerna att erkänna att den “röda sjalen är ett hörn på den röda flaggan” och att man måste sträva efter att bli “partiets duktiga elev”.

Wang Shaofeng, ungdomsbrigadens sekreterare i Peking, talade vid Capital Normal University Experimental School den 21 februari. Han sade att han hoppas att fler medlemmar i Ungdomsbrigaden och Unga pionjärer kommer att aktivt delta för att leva upp till partiets ledning.

Beslutet ses som en uppenbar åtgärd för att ytterligare indoktrinera ungdomen till att stärka känslorna för kommunistpartiet.

“Att be grundskoleelever salutera partiets flagga är att säga till eleverna att partiet är landet och landet är partiet,” skrev Kinakommentatorn och bloggaren Song Shinan i en Twitter-blogg. Song tror inte att denna åtgärd kommer att vara effektiv och man till slut kommer att skratta åt myndigheterna.

– Det visar att kommunistpartiet är väldigt svagt nu. Det är rädda att förlora kontrollen. Det vill använda denna åtgärd för att kontrollera eleverna, sade Wu Fan, chefredaktör för tidningen China Issue.

Wu tror inte att det kommer att fungera. Han hävdar att dessa barn kommer att växa upp och lära sig genom livserfarenhet och sina familjer vad partiet verkligen är, och han tror att de kommer att ge upp partiet.

En artikel i Apple Daily den 22 februari hävdar att åtgärden är bara en bland de många senaste åtgärder som myndigheterna i Peking tagit till för att stärka dess kontroll och styre.

Nedan följer en redogörelse för några av de åtgärder som Apple Daily tar upp:

– Den 20 februari betonade Zhou Yongkang, sekreterare för kinesiska kommunistpartiets (KKP) politiska och juridiska kommitté, stärkandet av social förvaltning och KKP:s styre, vid ett möte med provinsledare.

– Den 19 februari lade Hu Jintao, KKP:s generalsekreterare, fram åtta punkter för att stärka  den “sociala förvaltningen” i avsikt att hantera ökande “sociala motsägelser”.

– Den 8 februari ändrade KKP:s centrala militärkommission dess regler för att belysa att folkets befrielsearmé fullständigt bör följa partiets order.

– I slutet av januari började China Central Television på bästa sändningstid sända tv-programmet “Den femstjärniga röda flaggan fladdrar i vinden”, vilket belyser KKP och dess styre.

Översatt från engelska.

Kinesisk” target=”_blank”>