Ekonomiska nedgången accelererar i Kina
En potentiell ekonomisk kris av stora mått döljer sig bakom Kinas "storslagna" ekonomiska utveckling. (Foto: Getty Images)


Ytterligare bevis bekräftar att Kinas ekonomi är på nedgång. Den senaste statistiken indikerar att produktionen i Kina minskade drastiskt under oktober.

Enligt BBC minskar den kinesiska exporten på grund av minskad efterfrågan. Tillbakagången i Nordamerika och Europa orsakar svårigheter för Kinas exportindustri.

Utöver problemet med färre beställningar stiger personalkostnaderna för exportindustrierna längs Kinas kust alltmer.

Många leksakstillverkare i Guandongprovinsen tvingades att stänga under första halvåret 2008, innan börsraset i väst. I början av oktober stängde två av de största leksakstillverkarna på Hongkongbörsen. 7000 personer miste sina jobb.

Enligt statistik från Kinas handelsministerium var exporttillväxten långsammare under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året, med en minskning från 27,1 procent till 22,3 procent.

Den nya statistiken pekar på att Kinas ekonomiska tillväxt kommer att vara ett ensiffrigt tal i år. Det är första gången på sex år som tillväxten har halkat ned till under tio procent.

De officiella siffrorna visar att bnp sjunkit till nio procent under årets tredje kvartal, vilket är tre procent lägre än 2007. Det är den lägsta nivån på fem år.

Arbetslöshet har blivit kinesernas största bekymmer.

Många högskolestudenter och tjänstemän oroar sig nu över anställningstryggheten. Fler än en miljon personer utexaminerades från den kinesiska regeringens tjänstemannautbildningar i år, vilket är 200 000 fler än förra året.

Tidigare var det huvudsakligen högskolestudenter som fick jobb inom samhällsservicen, men i år ansökte även en stor del tjänstemän.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/statistics-point-to-an-excellerating-slowdown-of-china-economy-6686.html