Ekonomiska brottslingar kan släppas fria
Lagstiftningen behöver ändras för att passa EU:s regler. (Foto: Barbro Plogander)


På tisdagen beslöt Högsta domstolen att de, som dömts till fängelse för skattebrott och även påförts skattetillägg, kan begära resning.

Den som har lurat staten på skatt genom allvarlig ekonomisk brottslighet och det upptäckts, ska till Skatteverket betala ett skattetillägg. Därefter har personen dömts i domstol till fängelse eller i vissa fall böter. Detta är fel sade EU-domsstolen redan i februari 2009.

Det året ändrade Europadomstolen skyddet av individen, så att personen inte straffas fler gånger för samma gärning, då skattetillägg också är ett straff, utöver inlåsning i ett fängelse.

Det har gått flera år sedan 2009 men den 13 juni slog Högsta Domstolen fast att den som lämnat felaktiga uppgifter och fått betala skattetillägg som följd av det, inte får dömas för skattebrott enligt brottsbalken.

Skatteexperten Börje Leidhammar är kritisk till Sveriges långsamma hantering för att anpassa den svenska skattelagstiftningen till EU.

”Det är ju helt oacceptabelt att enskilda Skatteverket, domstolar och andra berörda behövt vänta så här länge för att få ett besked om vad som gäller”, sade Börje Leidhammar till Sveriges Radio.

Under de här åren har cirka hundra personer dömts till fängelse och dessa kan nu släppas fria. Högsta domstolens beslut på tisdagen innebär att de dömda kan begära resning. Omprövningen kan ske för domar som utfärdats sedan februari 2009.

I en statlig utredning som blir färdig i september väntas den svenska lagstiftningen ändras så att den anpassas till EU:s. Det kan då bli så att den skyldige fortfarande döms till skattetillägg och fängelsestraff, men det måste ske vid ett och samma tillfälle.

Skatteverket kommer nu att förändra behandlingen av ärenden med misstänkt ekonomisk brottlighet, de kommer att göra en brottsanmälan.