Ekonomisk nedgång största orosmolnet
Många av världens företagsledare oroar sig för en nedgång i ekonomin. Undersökningen presenterades på det årliga World Economic Forum i Davos, Schweiz, där man på söndagen packade ihop för denna gången. (Foto: AFP)


En allmän ekonomisk nedgång är det som oroar företagsledare världen över mest. Det framkom i en undersökning som presenterades på World Economic Forum i Davos.

Framtidstron bland 1150 ledare på världens tongivande företag har undersökts. Det främsta hotet mot tillväxten i det egna företaget ansåg majoriteten vara allmän ekonomisk nedgång. Det är första gången sedan utfrågningen startade för elva år sedan som den oron placerar sig högst upp på listan. De oroar sig även över tillgången på kompetent arbetskraft och över betungande regelverk

– Nu kan vi se en tilltagande skiljelinje mellan tillväxtekonomier och traditionella ekonomier när vi frågar dem hur de ser på den egna verksamhetens tillväxt under det kommande året. Framtidstron är markant högre i de så kallade nya ekonomierna, kommenterar Mikael Eriksson, vd för Öhrlings Pricewaterhouse Coopers som utfört den globala utfrågningen.

I Indien är hela 90 procent av företagsledarna mycket optimistiska inför år 2008. I Mexico, Ryssland och Kina är över 70 procent optimistiska, men i de traditionella ekonomierna i Europa har mindre än hälften, 44 procent, samma optimistiska syn och i USA ser endast en dryg tredjedel optimistiskt på sitt företags framtida tillväxt.

– Konkurrensen hårdnar på en alltmer globaliserad marknad, men vi noterar samtidigt hur samarbete i affärsnätverk alltmer fångar intresse. Om vi lyssnar till företagsledarna så är de tydliga med att samarbete i kombination med slipade konkurrensfaktorer är framtidsnycklar till framgång, säger Mikael Eriksson i ett pressmeddelande.

Av företagsledarna har 57 procent åsikten att i framtidens affärsmodeller kommer samarbete inom affärsnätverk att vara en viktig del. Det finns risker och kostnader i ett sådant samarbete, men sex av tio företagsledare anser att fördelarna överväger.

Undersökningen genomfördes under september – november förra året. 1150 företagsledare från 50 länder inom olika branscher intervjuades. 22 företagsledare från Sverige deltog.