Ekonomipriset för sök med sökfriktioner
Bild på nobelpristagarna i ekonomi: (från vänster) Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen och Christopher A. Pissarides. (Foto: AFP/)


Kungliga Vetenskapsakademien beslöt på måndagen att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap för ”analys av marknader med sökfriktioner”.

De tre pristagarna har utvecklat ett teoretiskt ramverk för sökmarknader. Peter Diamond har analyserat grunderna för hur sådana marknader fungerar. Dale Mortenson och Christopher Pissarides utvecklade detta och har tillämpat den på arbetsmarknaden, skriver nobelprize.org.

På många marknader hittar inte köpare och säljare varandra med detsamma.  Att söka efter varandra tar tid och kräver resurser och det skapar friktioner på marknaden. De lyckas kanske inte hitta det de söker, trots att det på exempelvis arbetsmarknaden finns både lediga jobb och arbetslöshet.

Modellerna hjälper oss att förstå att det inte bara handlar om att en arbetslös ska söka sig ett arbete. Denne tar hänsyn till exempelvis ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen och arbetsgivaren ser till regler för uppsägning av arbetskraft eller nyanställning.

Söktiden efter ett jobb eller en anställd blir då längre så en slutsats är att generös ersättning vid arbetslöshet leder till högre arbetslöshet och längre söktider.

Sökteorin har tillämpats på bostadsmarknaden, penningteori, offentlig ekonomi, finansiell ekonomi, familjeekonomi och så vidare.

Priset på 10 miljoner svenska kronor delas lika mellan pristagarna.

Nobelpriset i ekonomi är ett pris instiftat av Sveriges Riksbank 1968 vid deras 300-årsjubileum. Det är Kungliga Vetenskapsakademien som utser pristagare på samma sätt som de gör med Nobelpriset i fysik och kemi, med prisutdelning på samma dag den 10 december.

 

Fakta om pristagare

Peter A. Diamond, född 1940 i New York, USA. Professor vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.

Dale T. Mortensen, född 1939 i Enterprise, USA, professor vid Northwestern University, Evanston, USA.

Chrisopher A. Pissarides, född 1948 i Nicosia, Cypern. Professor vid London School of Economics och Political Science, Storbritannien.