Ekonomipriset för forskning om tillgångspriser
Bilden på ekonomipristagarna Eugene F Fama, Lars Peter Hansen och Robert J Shiller visades på en skärm vid Kungliga Vetenskapsakademiens presskonferens den 14 oktober. De får priset "för deras empiriska analys av tillgångspriser". (Foto: Johathan Nackstrand / AFP)


Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap går 2013 till Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller, för att de lagt grunden till dagens forskning om tillgångspriser.

Många svenskar har aktier och en del spekulerar på aktiebörsen för snabba klipp men de kan omöjligen veta om priserna kommer att gå upp eller ner i morgon eller om en vecka. Däremot är det möjligt att förutse kursutvecklingen i stora drag på lång sikt, exempelvis  tre eller fem år framåt.

Detta har analyserats av årets ekonomipristagare Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller som får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne 2013, med motiveringen ”för deras empiriska analys av tillgångspriser”.

Flera forskare, däribland Eugene Fama, gjorde studier på 1960-talet som visade att aktiekurser är väldigt svåra att förutse på kort sikt. Så fort det kommer ny information påverkas priserna så gott som omedelbart. Detta resulterade i att indexfonder kom att växa fram världen över.

Om priserna är svåra att förutse kortsiktigt borde det vara ännu svårare att förutse dem långsiktigt. Robert Shiller upptäckte på 1980-talet att aktiepriserna rörde på sig mer än företagens aktieutdelningar.

Shiller fann att kvoten mellan pris och utdelning ofta minskar när kvoten är hög och ökar när kvoten är låg. Detta gäller även för obligationer och andra tillgångar.

En rationell investerare kan reagera på osäkerheten om framtida priser genom att vilja ha hög avkastning för att kompensera risktagandet.

Lars Peter Hansson utvecklade en statistisk metod för att testa rationella teorier om tillgångspriser.

Investerare är emellertid inte alltid fullt rationella, de kan ta hänsyn till exempelvis begränsade lånemöjligheter vilket hindrar rationella investerare att gå emot marknaden, ifall priset skulle vara felaktigt prissatt.

Idag ses priserna som bestämda av variationer i risk och riskattityd och även av psykologiska faktorer och marknadsfriktioner.

Schiller intervjuades per telefon vid presskonferensen och fick frågan om han hade förväntat sig att få ekonomipriset.

– Några personer har sagt till mig att de hoppades att jag skulle få det men jag är medveten om att det är så många andra som är värdiga att få det, så jag räknade inte med det. Så, nej, det hade jag inte förväntat mig.

Fakta om de tre ekonomipristagarna

Eugene F. Fama, amerikansk medborgare. Född 1939 i Boston, fil.dr. 1964 vid University of Chicago. Robert R. McCormick Distinguished Service Professor of Finance of University of Chicago.

Lars Peter Hansen, amerikansk medborgare, född 1952. Fil.dr. 1978 vid University of Minnesota. David Rockefeller Distinguished Service Professor in Economics & Statistics vid University of Chicago.

Robert J. Shiller, amerikansk medborgare, född 1946 i Detroit. Fil.dr 1972 vid Massachusetts Institute of Technology, Boston. Sterling Professor of Economics vid Yale University, New Haven.