Ekonomin framåt i Dublin
Den nyrenoverade hamnen i Dublin. (Foto: Martin Murphy Epoch Times)


Enligt en ny rapport från den schweiziska banken UBS är Dublinbor bland dem som har de högsta lönerna i världen. De får även bland dem som får betala de högsta priserna.

På listan över städer med de högst avlönade medborgarna kommer Dublin på femte plats. Endast i städer som Köpenhamn, Oslo och Zürich tjänar man enligt rapporten bättre.

”Oslo, London och Köpenhamn förblir de dyraste städerna för besökare. Det finns emellertid en stad som är på väg att utmana topplistan. År 2005 var Dublin den trettonde dyraste staden i undersökningen; nu ligger den på fjärde plats, precis före Zürich.”

– Dublin är nu en av de snabbast växande städerna i Europa och attraherar både människor och internationella investeringar. Under det senaste decenniet har den irländska ekonomin växt med enastående hastighet, säger Lord Mayor från Dublins Paddy Burke-råd till Epoch Times.

– Utmaningen är nu att bygga på Dublins senaste framgångar för att göra staden till en riktig världsstad, vilket i sin tur drar till sig nästa generation av internationella talanger, investeringar och arbeten.

Enligt Mayor finns det en baksida av de ekonomiska framgångarna. Dublin har bland annat fått ökade levnadskostnader i samband med de höjda lönerna.

Det kan även konstateras att en enda stads kostnader inte ensamt påverkar förmågan att generera arbetstillfällen och ekonomisk framgång. Kunskapsnivån hos arbetsstyrkan, produktivitet och infrastrukturen spelar också en viktig roll. Att attrahera kompetent arbetskraft är viktigt för att Irland ska kunna fortsätta dra till sig stora investeringar.

– Dublin behöver försäkra sig om att behålla livskvaliteten och attraktionskraften så att folk vill besöka, leva och arbeta i den. Dublin är en av de snabbast växande stadsregionerna i Europa och icke-irländare utgör nu över tolv procent av stadens befolkning, säger Mayor.

Trots att turismen, som också är livsviktigt för den irländska ekonomin och som till viss del hotas av ökade priser och den stärkta euron, säger Mayor att antalet turister ökar varje år.

– Även om levnadskostnaderna har ökat i Dublin är det tydligt att detta inte har haft en negativ påverkan på stadens turism. Rekordmånga turister besökte Dublin 2006, säger han.

År 2006 besökte 5,6 miljoner människor Dublin-regionen och de spenderade 1,6 miljarder Euro. Detta var dubbelt så mycket som år 2000 när den keltiska tigerekonomin precis hade startat.

Dublin har nu etablerat sig självt som en av de stora turistdestinationerna i Europa med ett bra utbud av pubar, klubbar och restauranger liksom vackra omgivningar och trevliga lokalbor.

Trots att Mayor inte tror att Dublin kan tävla med de stora huvudstäderna i Europa, såsom London, Paris och Rom, tycker han att man kan jämföra staden med Prag, Barcelona, Wien, Amsterdam och Madrid.

Detta innebär både möjligheter och risker, tycker han.

– För att fortsätta vara ha en bra position på listorna måste Dublin fortsätta att tävla. Irland, och särskilt Dublin, anses nu vara en högkostnadsdestination och detta innebär ett hot mot tävlingskraften.

Det råder dock inget tvivel om att Dublin idag är helt annorlunda än för 20 år sedan. Den keltiska tigern frambringade enorma resurser för regeringen att investera i staden och detta kan särskilt ses i Dublins centrum där mycket av staden har återutvecklats.

– Den ekonomiska boomen under de senaste tio åren har fört med sig stora förändringar och välstånd till staden. Det är tydligt att det nu är en mycket bättre plats att bo på jämfört med under 1980-talet då vissa områden var förfallna, särskilt i innerstaden, säger Mayor.

Emellertid har inte hela Irland sett den löneökning som krävs för att betala de höjda priserna på varor. En nysläppt omfattande studie visar att de svårast påverkade områdena 1991 generellt sett var i samma position år 2006, trots den stora ekonomiska tillväxten i alla delar av landet.

– Den ökande vågen verkar ha lyft de flesta båtar, men detta lyft har även tenderat att fixera de skillnader som finns mellan rika och fattiga områden, säger Mayor.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-3/70152.html