Ekonomi kan inte längre dölja Kinas problem
En demonstrant utanför det kinesiska förbindelsekontoret i Hongkong. (Thomas Cheng/Getty Images)


Kinesiska myndigheter försöker imponera på väst med tal om sin ekonomiska styrka, men det klingar ihåligt i öronen på det kinesiska folket som upplever ökande arbetslöshet och allt kraftigare missnöje med landets ledning.

En undersökning som utfördes av det statliga rådets centrum för utvecklingsforskning förra året uppskattade att omkring 20 miljoner kinesiska arbetare redan förlorat sina jobb som ett resultat av den ekonomiska nedgången.

Yu Qiao, professor vid Tsinghuauniversitetet sade att förlusten av arbetstillfällen innebär ett allvarligt problem för regimen. Han uppskattade att över 50 miljoner kinesiska migrantarbetare riskerar att förlora sina jobb om nedgången fortsätter.

– De här mängderna av arbetslösa migrantarbetare innebär ett allvarligt socialt och politiskt problem. Även små felaktigheter i hur saker hanteras kan leda till kraftiga reaktioner och till och med social turbulens, sade han, citerad av Fairfax media.

Ekonomin är emellertid inte det fundamentala skälet till den sociala turbulensen. Social oro har ökat närmast exponentiellt i Kina under den ekonomiska boomen.

I boken ”Will China Fail?” skriver Kinaspecialisten John Lee att antalet officiellt rapporterade incidenter med social oro har tiodubblats på tolv år, från 8700 1993 till 87 000 2005, vilken är den senaste tillgängliga siffran.

Enligt Lee visar dessa siffror på en nivå av missnöje ”så djupgående att demonstranterna inte längre varken bryr sig om konsekvenserna av den här sociala oron eller att regimens förmåga att hålla ordning allvarligt försämrats.”

Korruption på alla nivåer, illegala markövertaganden av giriga ämbetsmän, gangsterism från ämbetsmäns sida för att få sin vilja igenom och en rättslöshet gentemot officiella instanser är bara något av det som det kinesiska folket tvingas stå ut med enligt Lee. Eftersom man inte ser några förbättringar riktar man sin frustration direkt mot det kinesiska kommunistpartiet.

– Med andra ord anses problemet ha sitt ursprung bland de styrande och man gör en koppling mellan regimen och de svårigheter som befolkningen utsätts för, sade han.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13738/