Ekonom menar att det är Kina som sysslar med handelsprotektionism


När USA meddelade att man skulle införa preliminära antidumpningsavgifter på importerade stålgaller från Kina anklagade Peking USA för protektionism. 

Vissa ekonomer menar dock att det är Peking som står för protektionismen genom att tillämpa handelshinder, undervärdera sin valuta, yuanen, och dumpa priserna på billiga varor.

2008 importerade USA stålgaller för 9,1 miljoner dollar och det används mycket inom industrin. 

Amerikanska företag hävdar att dessa produkter subventioneras av den kinesiska regeringen och säljs till orättvisa priser i USA. 2009 lämnade amerikanska företag in ett dussintal stämningsansökningar och en av dem gällde just stålgaller.

Det amerikanska handelsdepartementet meddelade den 29 december att tariffen kan öka till 145,18% för att motverka orimligt låga priser.

En Xinhua-artikel citerade en icke namngiven ämbetsman på Kinas handelsministerium som sade att tariffen allvarligt kommer påverka stålkonsumenter längre ner i ledet i USA och skada de normala stålhandelsrelationerna mellan de två länderna.

EU förlängde även den 22 december en 15 månader lång antidumpningsåtgärd mot Kinatillverkade läderskor. Peking protesterade och kallade det handelsprotektionism.

Ekonomen Jian Tianlun sade i en intervju med NTDTV att 281 klagomål på prisdumpade kinesiska varor kom in under första halvan av 2009. Det vanligaste klagomålet gällde undervärderingen av yuanen sade han.

– I och med att yuanen är undervärderad till 40% har Kinas exportvaror blivit mycket billiga och Kinas handelsrivaler kan inte konkurrera. Antidumpningsavgifterna tjänar faktiskt till att motverka effekten av den undervärderade yuanen, sade Jian.

Marknadsföringsprofessorn Frank Xie vid Drexel University i Philadelphia, sade att kampen om marknadsandelar inom export alltid förts genom låga priser.

– Många kinesiska produkter är billigare i USA än i Kina. Detta kommer sig av prisdumpningspolitiken. Kinas handelsministerium bevisade inte att man inte dumpar, i stället anklagade man andra för handelsprotektionism. Det ironiska är att det det faktiskt är Kina som tillämpar handelsprotektionism, sade Xie. 

Efter september 2009 har EU, Argentina, Indien, Brasilien och Mexiko också startat undersökningar om dumpning och subventionering av Kinas billiga varor.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27333/