Ekologisk by satsar på balanserad livsstil
Besökande tar en tur runt Moora Moora-samhället som ligger på berget Mount Toolebewong, i Victoria, Australien. (Foto: Looking Glass/Flickr.com)


I Australien produceras årligen över 560 miljoner ton växthusgaser – detta motsvarar 127 miljoner bilar på vägarna. I en ekoby handlar livet emellertid om att leva ekologiskt balanserat och hållbart.

– Hela byn drivs av solkraft och ingeting är kopplat till elnätet. Inga fossila bränslen används i energiförbrukningen, säger Chelsea McNab från kooperativet Moora Moora som ligger 90 minuters bilresa utanför Melbourne.

Även om många kanske ännu inte känner sig helt redo för lertegelhus eller komposttoaletter visar Moora Moora hur miljömässig hållbarhet kan gå till.

Moora Moora etablerades 1974 och ligger på berget Toolebewong i Victoria. Byn består av sex husgrupper och ett centrum. Marken på 245 hektar delas av ungefär 50 vuxna och 20 barn.

Att bo i Moora Moora innebär att man får vara med om en hel del teknologiska framsteg. Hus tillverkas av pressad halm, lertegel och brunnen jord. Här finns komposttoaletter, vind- och solkraft, en privat brunn och en ekologisk, vegetarisk odling som föder hela byn. För att spara energi har man lagt in termomassa i konstruktionen av de flesta husen.

– Termomassan lagrar värmen och avger den långsamt. Det är även vad lertegel och brunnen jord gör. På det viset använder man mindre bränsle för att värma upp sitt hus. De flesta husen är konstruerade med tanke på effektivitet.

Chelsea McNab är 31 år och en relativt ny medlem i byn. Hon och hennes man gick med i slutet av 2003. Deras två barn på fyra år respektive 18 månader föddes vid berget, vilket de redan innan hade besökt många gånger.

Andra är veteraner, såsom Peter Cock, 62 år. Peter var en av grundarna till byn och har levt i Moora Moora i över 33 år. Han har sett många medlemmar komma och gå, men säger att energin i byn lever och fortsätter växa.

– Nyckeln är att vi under de senaste sju eller åtta åren har fått in en ny generation, säger Peter som pensionerades förra året efter att ha undervisat i miljöstudier och sociologi vid Monash University.

Nyligen har byinvånarna riktat in sig på utvecklandet av ett effektivare sätt att tillhandahålla vatten. Byn har sin egen brunn med hydrauliska pumpar och kolvar som vidmakthåller lufttrycket och driver vattnet upp till en huvudtank från vilken vart och ett av husen får sitt vatten.

De boende i byn har har även sina egna regnvattentankar och många nya har byggt komposttoaletter, vilket både tacklar problemet med slöseri av vatten och brist på vatten.

– Just nu arbetar vi också på ett mikrohydroprojekt, säger McNab. Ett annat initiativ som byn nyligen har introducerat är det så kallade jordbruksprojektet, Community Supported Agriculture Project ( CSA).

– Folk här uppe
odlar sina egna grönsaker och vi plockar dem en gång i veckan. Våra grönsaker kommer från vårt hem och vi kan promenera för att hämta dem – det finns inga fossila bränslen och de är ekologiska. Detta försörjer även de två personer som är anställda på berget, säger Chelsea.

Att uppfostra barn i en självförsörjande miljö, långt bort från stadens larm, har också sina fördelar tycker de boende i byn.

– Barn som växer upp i Moora Moora har självkänsla, är kreativa, oberoende och har utvecklat sina resurser, säger Bob Rich, psykolog och lersmed (en som skapar redskap av jord).

Bob och hans fru flyttade till byn 1979 och fostrade sina barn på berget.

Även om livet i byn inte alltid är en dans på rosor så ser Chelsea värdet i vad det lär.

– Jag har lärt mig mycket om idealism, acceptans och tolerans för andra människors värderingar, säger hon.

Peter Cock har också bevittnat effekten som livet i byn haft på såväl barn som vuxna under årtionden, men medger att det kan innebära en del svårigheter att dela mark med omkring 60 andra personer.

– Jag tycker att det är utmanande att leva i byn och det stimulerar en oundvikligen att ta en titt på sig själv som person och se sina egna styrkor och svagheter. Att leva i en sådan här by är en bra utbildning, säger han.

Moora Moora har ibland öppet hus för besökare och välkomnar volontärer att komma och hjälpa till under arbetsdagarna. I utbyte får man gratis lunch och en tur runt byn.

Men evenemanget som drar flest besökare till berget är det årliga Moora Mooras hållbarhetsfestival som i år hölls i mars.

Festivalaktiviteterna i år innefattade turer i ekobyn, jordbyggarseminarium, ekologisk trädgårdsodling, en inblick i alternativ energi, musik- och scenframträdanden, marknad och matstånd, byns konstgalleri samt utbildningsaktiviteter för barn.


Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-2-12/65854.html