Ekolog kritiserar förorening av Manawatufloden i Nya Zeeland
Mike Joy, chef för nya zeeländska Masseyuniversitetets center för sötvattenekosystem.


Mike Joy, ekolog från Palmerston North i Nya Zeeland, är bekymrad över att Manawatufloden i sydvästra delen på landets norra ö är förorenad, och att makthavarna är passiva gentemot de som förorenar.

Chefen för Masseyuniversitetets avdelning för skötsel och planering av ekosystem i sötvatten, Mike Joy, säger att den nya plan som regionrådet för Manawatu-Wanganui tagit fram för bekämpning av förorening av floderna verkligen behöver genomföras, något den inte kommer att bli med nuvarande riktlinjer, menar Joy.

– Det är upp till de kontrollerande myndigheterna att införa regler så att det inte är ekonomiskt lönsamt för de som förorenar att bryta mot reglerna, vilket det för närvarande är, säger Mike Joy.

Föroreningarna kommer främst från lantbruket, samt från att Palmerston North City Council och Manawatus district Council tömmer sopor i Manawatufloden, menar Joy.

– Nästan alla slättlandets floder är förorenade av organiska substanser och sedimenterade överskottsprodukter från lantbruket, samt hushållssopor och industriavfall.

Mike Joy berättade att bristen på myndighetsåtgärder har lett till en likgiltighet bland aktörerna, vars beteende nu gränsar till miljömässig vandalisering.

– De som förorenar är affärsfolk. Deras jobb är att tjäna pengar. Jag accepterar det och att de gör vad de kan för att klara sig undan så mycket som möjligt för att tjäna pengar.

Han anser att det är regionrådet går emot den demokratiska processen när den inte följer resurshanteringsakten och bestämma vem som får och inte får bryta mot reglerna.

– Denna brist på åtgärder, utifrån överenskomna villkor, gör narr av hela processen, säger han.

Regionrådet för Manawatu-Wanganui har samarbetat med regionens sex distriktsråd, samt andra betydande intressenter så som jordbrukarorganisationer, jordbrukskooperativet Fonterra, organisationen Fish & Game, Royal Forest and Bird Protection Society och departementet för bevarande av Nya Zeelands natur och historiska arv i framtagandet av förslag till riktlinjer i arbetet mot förorening av floderna, kallad ”Oneplan”

Chefen för Oneplan, Helen Marr, säger att rådet varit medvetet om föroreningen av Manawatufloden och har följt situationen noga. Förorening av vattensystemets sjöar har också varit ett bekymmer för dem, men hon säger att graden av nedsmutsning inte varit känd.

Helen Marr uppmanar allmänheten att engagera sig i beslutsprocessen kring frågan. Allmänhetens förslag tas emot till och med 30 augusti. Mer information kan hämtas på www.horizons.govt.nz.
originalartikel
på engelska.