Ekodesignkrav på tv-apparater


Tillverkare av energirelaterade produkter såsom tv-apparater, måste tänka på ekodesign, för nästa år börjar ekodesignkraven gälla för tv-apparater. Begreppet ekodesign används när designen av produkten ska anpassas för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.

Från och med nästa år kan man inte importera eller tillverka de mest energislukande tv-modellerna för försäljning inom EU. Gränsvärdena som är framtagna är uträknade efter storleken på tv:n och inte på de olika teknikerna som används.

– Det märks att marknaden håller på att anpassa sig till de strängare energikraven. Alla tillverkare har ansträngt sig för att dra ner på energiförbrukningen, men med enkla medel går det att göra mycket mer, vilket vårt test visar, säger Andres Muld, chef för avdelningen Hållbar energianvändning på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten har testat svenska folkets trotjänare för de säger att tv:n finns i 99 procent av hemmen och står på fem timmar om dagen. I tre års tid har tv-apparater testats varje år och myndigheten ser att energianvändningen mellan olika modeller är stor. Den energisnålaste tv:n drar mindre än hälften av vad den mest energislukande tv:n gör.

Det finns många fiffiga funktioner som spar energi på de nya tv-apparaterna, såsom rörelsesensor som stänger av tv:n när ingen är i rummet. Ljussensorer som anpassar bilden efter ljuset i rummet, vilket är en bra funktion för Mikael Holst som ansvarar för tv-testet säger:

– Rätt inställd kan den funktionen spara stora mängder energi, faktiskt så mycket som hälften av tv:ns energianvändning. För att den ska fungera riktigt bra ska den helst vara justerbar, vilket än så länge är ovanligt, säger Mikael Holst.

Under testet fann också Energimyndigheten att av de tv-apparater som testades hade den apparat som förbrukade minst el, bäst bild.