Eilot i Israel - "Silicon Valley för förnybar energi"
En grafisk bild av en hybrid AORA-kraftanläggning i Kibbutzen Samar i södra Israel. Speglar koncentrerar solljuset på ett 30 meter höga torn som värmer vatten och omvandlar det till ånga för att generera elektricitet. (Foto: The Epoch Times)


Eilot, som ligger i södra Israel, tycktes vara en mycket lämplig plats att ta hand om den senaste konferensen om förnybar energi (RE). Där är det soligt mer än 300 dagar om året och starka vindar blåser i staden många timmar per dag.

Konferensen inleddes i en optimistisk anda med en ceremoni att inviga 20 miljoner dollars energisamarbetslag mellan USA och Israel, som godkändes för två år sedan av den amerikanska kongressen. Obamas administration har åtagit sig att stödja förnybara energikällor och förmildra inhemska och internationella klimatinitiativ.

Israeliska företag bygger förnybara energiprojekt i USA

BrightSource, ett israeliskt företag, bygger nu för Southern California Edison, världens största solenergiprojekt i Kalifornien. Israeliska företag, som Ormat, arbetar redan i USA för att skapa ren energi från geotermala källor.

Adam Zeliner, VD för Greener by Design från New Jersey, berättade för publiken om statens förnybara energiprogram. Zeliner berättade för Epoch Times om USA:s och Israels samarbete: 

– Israel investerar helt klart mycket tid och ansträngning för att gå med resten av världen och för att gå över till en grönare och kolfriare energi. Samarbetet är som bekant mellan Israel och USA alltid bra, det är inte bara baserat på politik utan grundar sig på specifika frågor med problem som vi försöker lösa.

Renelle Joffe, förespråkare från gruppen Meitar Liquornik Geva, förklarade varför det är av avgörande betydelse för Israel att utveckla alternativa energikällor. sade Joffe:

– Israel är det enda landet i världen som baserar sin elförsörjning nästan hundraprocentigt på fossila bränslen. Inget annat land i världen gör det! Om det blir ett fel eller om någon trycker på fel knapp på elkontrollen – och det har hänt i det förflutna – då finns det ingen el alls i landet. 

Även efter exploatering av två gasfyndigheter nära städerna Haifa och Ashkelon är Israel fortfarande beroende främst av utländska fossila bränslen.

Fotoelektriska solceller, som omvandlar solenergi till elkraft, kräver mycket land i anspråk och kan påverka den biologiska mångfalden även i öknen. I tätorter har ”Building Integrated Photovoltaic (BIPV)” en lösning: sätt bara paneler överallt på byggnader.

Arkitekt Yair Poplawski från företaget Sunday Energy presenterade principerna för BIPV och varför den är en bra lösning. Hälften av världens befolkning lever idag i städer. I väst använder varje invånare i genomsnitt 400 kW per år och om vi byter till solenergi kommer varje invånare att behöva fem kvadratmeter solcellsmoduler. Om du multiplicerar ytan med den totala befolkningen i världen kommer vi att behöva 35 miljarder kvadratmeter utrymme för installation av solcellsmoduler. Detta utrymme finns inte i tätorter där endast byggnaders tak kan användas för detta ändamål.

Aviva Konforty, Shirasol-företagets VD, förklarade fördelen med BIPV:

– Den kan sättas på väggen, den kan vara i en skärmvägg som inte är helt genomskinlig, den kan vara på terrasser och i fönstret, den nedre delen av fönstret som normalt är genomskinlig. Byggnaden kan se väldigt trevlig ut från utsidan och den kan se magnifik ut inifrån eftersom Architect kan använda Photovoltaics olika material för att göra alla slags mönster av ljus och skugga. 

Ekologiskt uppfattas det också som effektivare att producera elkraft på samma plats där den ska konsumeras.

Konferensen avslutades med en rundtur i Eilot regionen, inklusive ett besök på den nya Environmental Education Park på Kibbutz Lotan där Uri Gad, chef för Eilot-rådet, gjort ett ambitiöst uttalande om sin vision av förnybar energi:

– När du idag säger ”Silicon Valley” är det förknippat med high-tech i San Francisco. Inom en snar framtid när du säger ”förnybar energi” kommer den att vara förknippad med Eilot Valley.

I Kibbutz Samar i södra Israel har företaget AORA installerat en unik hybrid-termal pilotplan. Det använder ett nytt sätt att producera el från solen och är nästan helt israeliskt. Systemet uppfanns av forskare från Weizman Institutet. Speglar koncentrerar solens ljus på ett 30 meter höga torn som värmer vatten och omvandlar det till ånga för att generera elektricitet.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12973/