Egyptier gifta med israeler förlorar sitt medborgarskap
Egyptiskt giftermål i Kairo (Foto: AFP/Ahmad Abdel Mageed)


Egyptens högsta förvaltningsdomstol beordrade regeringen att följa en lägre instans uppmaning från förra året, och återkalla medborgarskapet för egyptiska män som är gifta med israeliska kvinnor, enligt Newswire RTT News.

Egyptens inrikesministerium hade överklagat en dom från lägre instans, där det sades att en klausul från 1976 i lagen om medborgarskap måste tillämpas. Beslut fattat av högsta förvaltningsdomstolen kan inte överklagas.

Domare Mohammed al-Husseini beordrade inrikesministeriet att ”vidta nödvändiga åtgärder för att beröva dem deras nationalitet”, inklusive barn till egyptiska män och israeliska mödrar, rapporterade RTT.

Domstolen konstaterade att varje ärende skall behandlas individuellt med tanke på sådana frågor som huruvida hustrun är en israelisk jude eller arab.

Det är inte känt hur många män som kan påverkas av domen men vissa källor uppger 30 000, enligt Associated Press.

Fallet belyser den djupa fientligheten som fortfarande finns mellan de två länderna, trots mer än tre årtionden av officiell fred.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36895/