Egyptens president försöker lugna oppositionen
Egyptiska demonstranter kastade stenar mot kravallpolisen under sammandrabbningar på Tahrirtorget, Kairo, 25 november. President Mohamed Morsi försökte på söndagen lugna ner protesterna mot den nya förordningen som ger ökad makt åt presidenten. (Foto: Gianluigi Guercia /AFP/ Getty Images)


Tre dagar efter att ha gett sig själv stora befogenheter över rättsväsendet, vilket hetsade till protester och politisk opposition, sade Egyptens president Mohamed Morsi på söndagen att åtgärden bara är ”tillfällig”.

Vissa motståndare till Morsis nya dekret säger att det ger honom mer makt än vad den tidigare presidenten Hosni Mubarak hade.

På söndagen påminde scenen på Tahrirtorget om protesterna som störtade Mubaraks regim förra året, enligt den statliga tidningen Al-Ahram.

Minst tiotusen demonstranter övernattade på Tahrirtorget. De ropade slagord mot Morsis dekret, till och med att ”folket kräver regimens fall”.

I Morsis dekret anges att ”lagar och förordningar som presidenten stiftat sedan han tillträdde den 30 juni 2012, till dess att konstitutionen har godkänts och en ny folkförsamling [underhuset i parlamentet] väljs, är slutgiltiga och bindande och kan inte överklagas på något sätt eller av någon enhet. Inte heller skall de upphävas eller återkallas och alla stämningsansökningar relaterade till dem, som inlämnas till en rättslig instans mot dessa beslut, kommer att ogiltigförklaras”.

Presidenten har nu immunitet mot rättsliga misstroendevotum. Dekretet skyddar också den egyptiska konstituerande församlingen (som bildats för att utarbeta en ny konstitution) och Shura rådet (det egyptiska parlamentets överhus) från upplösning. Båda organen domineras av det konservativa muslimska brödraskapet; Morsis parti.

Morsis kontor försökte lugna oppositionen, genom att hävda att ”deklarationen anses nödvändig för att hålla de ansvariga för korruptionen till svaras, liksom andra brott, under den tidigare regimen och övergångsperioden”, rapporterade saudiska televisionen, Al-Arabiya.

Dekretet återöppnar de fallen där demonstranter dödades förra året. Vissa tjänstemän inom Mubarakregimen frikändes i tidigare studier, vilket tyder på att rättsväsendet kan behöva en ”rensning” av Mubaraks supportrar, säger Mohamed Beltagy, en ledande medlem av Muslimska brödraskapets frihet- och rättvisepartiet (FJP).

Beltagy uppmanade anhängare till Muslimska brödraskapet att ”visa ett starkt fortsatt stöd” för Morsis dekret. ”Revolutionen måste sättas tillbaka på rätt spår”, sade han i ett uttalande på söndagen. ”Idag uppmanar jag presidenten att slutföra reningsprocessen”.

Dekretet gav också Morsi befogenhet att utse en ny riksåklagare, Talaat Ibrahim Abdallah. Abdallah meddelade att vissa domare kommer att undersökas, när tidigare fall av dödade demonstranter åter tas upp.

Han sade också i ett uttalande på söndagen att ”uppmaningar till en militärkupp mot den härskande regimen är ett brott som kan ge dödsstraff”.

Medan de oppositionella krafterna ökar, kritiserade även chefen för den islamistisk dominerade Shurarådet Morsis dekret. Ahmed Fahmi, Shurarådets ledare, visar inte solidaritet med Morsi, vilket Al-Ahram kallar en ”överraskning”.

”Vi hade hopp om att president Morsi skulle lägga den konstitutionella deklarationen inför en nationell folkomröstning. Deklarationen har alvarligt delat nationen i islamister och civila”, berättade Fahmi till Al-Ahram.

Demonstranter attackerade Muslimska brödraskapets Frihet- och rättvisepartiets (FJP) kontor i flera provinser i hela Egypten på lördagen. FPJ:s kontor i Alexandria förstördes i anlagda bränder.

Under helgen samlades hundratals egyptiska domare till ett möte i Kairo för att diskutera Morsis utmanande dekret.

Högsta rådet för rättsväsendet kallade Morsis påstådda maktgrepp en ”aldrig tidigare skådad attack mot rättsväsendets oberoende”, enligt Al-Ahram.

Oppositionspartier och aktivister meddelade på lördagen att ett nationellt frontparti skapats för att ta riva ner det konstitutionella dekretet.

Översatt från engelska.