Egna företagare mår bättre trots mer stress
Entreprenörskap eller egenföretagande är bra för välbefinnandet, konstaterar Nadav Shir vid Handelshögskolan i Stockholm i sin doktorsavhandling. (Foto: Handelshögskolan Stockholm)


Entreprenörskap främjar välbefinnande då det tillfredsställer individens grundläggande psykologiska behov av självständighet, kompetens och tillhörighet. Den slutsatsen drar Nadav Shir i sin forskning vid Handelshögskolan i Stockholm, där han studerat förhållandet mellan entreprenörskap och välbefinnande.

Trots att många egenföretagare upplever mer stress, har större arbetsbörda och lägre löner än genomsnittet, ger ändå engagemanget i att starta nya verksamheter ett unikt välbefinnande. Allmänt brukar man tänka att entreprenörers välbefinnande beror på att de inte är beroende av en arbetsgivare, men Shirs doktorsavhandling, Enterpreneurial Well-Being, visar en mer nyanserad bild.

− Min forskning visar att entreprenörers stora välbefinnande inte beror på frånvaron av krav, utan snarare på alla de möjligheter som entreprenörer upplever att de har till följd av sin frihet. Att uppskatta frihet är en sak, men att uppleva den och att göra något med den är något helt annat, säger Nadav Shir i ett pressmeddelande.

Att starta en ny verksamhet kan i det tidiga skedet påverka den mentala hälsan negativt eftersom det finns många komplexa och osäkra faktorer som man måste ta ställning till. Många misslyckas därför med att gå från idé till handling. Men för den som lyckas som egenföretagare finns det möjligheter att växa och utvecklas personligt och finna en egen mening med livet, menar forskaren.

70 000 personer i Sverige blir årligen entreprenörer eller någon form av egenföretagare och 770 000 personer bedriver entreprenörskap och egenföretagande.

− En förståelse för vad som driver en entreprenörs välbefinnande erbjuder nya insikter inte bara för forskare, utan även för personer som arbetar med anställda i stora organisationer samt för familjer och individer som vill få ut mesta möjliga av sina liv, säger Nadav Shir.