Egenskaperna hos mörk energi avslöjas närmare i ny studie
I denna illustration representeras mörk energi av det lila rutnätet överst och gravitationen av det gröna rutnätet under. Gravitation härrör från all materia i universum men dess effekter är lokaliserade och minskar snabbt över stora avstånd. (Foto: NASA/JPL-Caltech)


Mörk energi är verklig och orsakar, som motvikt till gravitationen, en skenande expansion av universum, enligt resultaten av en femårig studie av fler än 200 000 galaxer över en tidsperiod på sju miljarder år.

Under ledning av Chris Blake på Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien, har ett team bestående av 26 astronomer i  WiggleZ, studien av mörk energi, använt NASA:s teleskop Galaxy Evolution Explorer i rymden och ett teleskop i Australien för att kartlägga den galaktiska utbredningen över ett omfattande område i universum.

Forskarna upptäckte att mörk energi tycks vara en konstant kraft som enhetligt driver kosmos isär i en ständigt accelererande hastighet.

Albert Einstein gjorde antagandet att det finns en konstant kraft som står i motsats till gravitationen och förhindrar universum från att kollapsa. Senare kallade han emellertid detta för sitt största misstag och en alternativ teori framträdde att det är gravitationen som fungerar som denna kraft.

Studier av ljusstyrkan hos avlägsna supernovor eller exploderande stjärnor i slutet av 1990-talet fick dock astronomerna att inse att universum expanderar i allt högre hastighet, och hypotesen om mörk energi fick åter trovärdighet.

”WiggleZ säger att mörk materia är verklig”, sade Blake i ett pressmeddelande från universitetet. ”Einstein kvarstår som vinnare.”

”Den mörka energin fungerar som om man kastade upp en boll i luften och den fortsatte uppåt i skyn snabbare och snabbare”, sade Blake i ett pressmeddelande från NASA.

”Resultatet säger oss att mörk energi är en kosmologisk konstant, så som Einstein föreslog. Om gravitationen var boven då skulle vi inte se dessa konstanta effekter av mörk energi genom tiden.”

Resultaten från undersökningen kollades mot två andra typer av observationer – mönstret för galaktisk utbredning i rymden och hur snabbt kluster av galaxer formas över tiden.

”Trots att den exakta fysiken, som krävs för att förklara mörk energi, fortfarande förblir ett mysterium har vetskapen om att mörk energi existerar ökat astronomernas förståelse för universums ursprung, evolution och öde”, sade en av författarna, Warrick Couch på Swinburne University, enligt universitetets pressmeddelande.

Teamets upptäckter finns i två artiklar som nyligen publicerats i Royal Astronomical Societys månadsvisa notiser.

Översatt från engelska