Efter jordbävningen: 60 000 saknade i Wenchuan
Raserade byggnader i Beichuan-länet, Sichuan. (Foto: The Epoch Times)


Dagarna efter jordbävningen i Sichuanprovinsen konstateras att 12 000 personer dött, 30 000 skadats, 20 000 fortfarande är begravda under rasmassorna och att 60 000 personer saknas i länet Wenchuan, vid skalvets epicentrum.

Den 13 maj meddelades från Wenchuan att endast 30 000 av länets 105 000 invånare överlevt och att fler än 60 000 saknas efter skalvet.

Merparten av böndernas hus på orterna Weizhou och Miansi har rasat samman och byggnaderna i andra orter i länet är i fara. Så många som 30 000 av länets invånare är fortfarande kvar på olika evakueringsplatser.

Orterna Yingxiu, Xuankou och Wolong har ännu inte hörts av, eftersom skalvet blockerat de större vägarna och alla kommunikationer brutits. Wenchuan är i akut behov av att man flyger in sjukvårdspersonal för att ge första hjälpen. Man behöver även andra saker som tält, mat, medicin och utrustning för satellitkommunikation.

Orten Yingxiu sägs också ha lidit stor skada från skalvet och bara 2 300 av stadens 12 000 invånare har rapporterats överlevande. Alla telefonlinjer har skurits av från Wenchuan och länets enda kontakt med omvärlden är via satellittelefon. Vidare, eftersom nästan alla vägar och broar i Wenchuan förstörts av skalvet kan inte tunga maskiner för räddningsarbete köra in i katastrofområdet.

På grund av regn och storm den har luftburna trupper inte kunnat komma in via fallskärm. När soldater anlände till Wenchuan till fots fann de regionen svårt härjad och tusentals människor döda.

I staden Dujianyuan i Sichuan dödades 50 skolbarn och lärare och nära 1 000 begravdes under rasmassorna när skolorna föll samman. Räddningsarbetare använde sina bara händer för att dra ut överlevande och många familjemedlemmar stannade kvar på platserna i väntan på nyheter. Enligt uppgift hade de jordbävningsdrabbade områdena som Wenchuan och Beichuan varken el eller vatten, vilket tillsammans med det dåliga vädret gjorde räddningsarbetet svårt.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-14/70673.html


Beichuanlänet efter jordbävningen. (Foto: The Epoch Times)

Beichuanlänet efter jordbävningen. (Foto: The Epoch Times)