Efter att ha sett den här filmen kommer din bild av universum aldrig bli densamma igen
Filmen The Known Universe tar tittaren från Himalaya genom vår atmosfär och så långt ut i rymden som man har kunnat observera idag. (YouTube.com. Skärmdump)


Universum är stort. Riktigt stort. En film som skapats av American Museum of Natural History visar hur ofattbart stort det är, eller åtminstone hur ofattbart stora de kända delarna är. Självklart finns det mer bortom det.

Filmen, The Known Universe, tar tittarna från Himalaya genom vår atmosfär och ut i rymden till den kosmiska bakgrundsstrålningen från Big Bang.

Varje stjärna, planet och kvasar i filmen är möjlig genom världens mest kompletta fyrdimensionella karta av universum, Digital Universe Atlas, som underhålls och uppdateras av astrofysiker på American Museum of Natural History.

Filmen, som skapats av muséet, är en del av utställningen Visions of the Cosmos: From the Milky Ocean to an Evolving Universe.

Översatt från engelska