Effektiviseringar kan sänka landstingsskatten
Robert Gidehag, vd Skattebetalarnas förening, vill slå hål på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. (Foto: Skattebetalarnas förening)


Det går inte att sänka landstingsskatten, sägs det. Det är en myt hävdar Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Gidehag klagar inte över höga landstingsskatter utan han och föreningen gör någonting åt det. 

– Vi vill slå hål på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag i ett pressmeddelande.  

Det Skattebetalarnas Förening har gjort är att granska samtliga svenska landsting och regioner. Nu besöker de samtliga landsting för att berätta vilken potential det finns att använda skattepengar på ett effektivare sätt och därmed sänka skatterna. Jämtlands landsting har fått besök i veckan.

Deras kostnader har utvärderats med hjälp av statistik från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt andra instanser. Rapportens slutsats blev att landstingsskatten skulle kunna sänkas med 2:59 kronor, ungefär 5 900 kronor för en normalinkomsttagare. 

– Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Jämtlands läns landsting nå långt, säger Robert Gidehag. 

Landstingen behöver inte uppfinna hjulet ännu en gång, utan bara prata med sina kolleger om hur de lyckats sänka kostnaderna. Om Jämtlands läns landsting kan få sin specialistvård till samma nivå som den som Kalmar har, kan de spara 159 miljoner kronor. Jämtland kan dessutom spara 184 miljoner om deras kostnader för varje vårdkontakt inom primärvården låg på samma nivå som den i Skåne.

Skattebetalarnas förening säger att en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken och renodling av kärnverksamheterna också sänker skatten. Föreningen har även tittat på vad en sammanslagning av landstingen i norr skulle innebära ur detta perspektiv. Här har Jämtland den lägsta kostnaden i specialistvård bland landstingen i norra Sverige och skulle således kunna stå som modell för de övriga landstingen norrut.  Västernorrland är bäst på primärvård. Om Västernorrlands sätt att använda skattepengar till primärvården fick vara modell, skulle en skattesänkning på 93 öre vara möjlig eller 2 100 kronor per år.