Earthing – vår livsviktiga koppling
Många människor har upptäckt att de sover bättre, har mer energi och upplever smärtlindring genom att ha kontakt med jorden. Det kallas earthing, eller jordning, och sker naturligt när vi går barfota på jorden. (Mario Tama/Getty Images)


När man sover utomhus, utan isolering av gummi eller syntetmaterial, hänförd av alla stjärnor, anar man föga den tysta förflyttningen av elektroner från marken in i ens kropp som sätter saker och ting i ordning.

Kineserna kände till den helande förmågan hos jorden och kallade energin för jordiskt qi. Matteo Tavera, fransk agronom, såg alla levande varelser som antenner, med ett elektriskt samband med jorden och himlen. Han beklagade vår moderna livsstil och sade i sin bok La Mission Sacrée: ”De elektriska kontakterna försvagas [nu] eller saknas helt.”

Därför ska du skydda ditt barn från mobiltelefonstrålning

Clinton Ober fick sin förståelse kring earthing genom att kombinera intuition, traditionell medicin och observationer med modern vetenskap. Han föddes 1944 och växte upp på en bondgård i Montana där han som tonåring fick ansvaret över bondgården och sina fem syskon när hans pappa dog.

En äldre släkting gav honom rådet att det inte behövdes någon högre utbildning, att kunskap kunde erhållas genom att läsa, och konsultera experter. Ober slutade med jordbruket och satsade i stället på installering av kabel-TV. Han blev snabbt framgångsrik.

Fick insikt om bioladdning

Efter en livshotande sjukdom insåg Ober 1993 att han var slav under sina ägodelar och han gav bort eller sålde allt, och påbörjade en resa runt USA för att finna sin livsuppgift.

Det första tecknet kom i Florida: ”Efter att ha parkerat i Key Largo en natt, satt jag och stirrade tvärsöver bukten och frågade mig plötsligt vad jag skulle göra. Då skrev jag automatiskt på en bit papper: ’bli en motsatt laddning’”, skrev han i boken ”Earthing: The most important health discovery ever?” av Clinton Ober, Stephen T. Sinatra och Martin Zucker.

“När jag steg upp nästa morgon dök en underlig tanke upp i mitt huvud att jorden självt försökte säga mig något. … En övertygande kraft fick mig att förstå att vi människor har en bioelektrisk koppling med jorden – där en lätt markkontakt neutraliserar laddningar i kroppen och naturligt skyddar nervsystemet och de endogena fälten i kroppen från yttre elektrisk störning.”

Ober fortsatte sin resa och stannade till i Sedona, Arizona. Han funderande fortfarande på vad hans livsuppgift var och 1998 kom svaret ur en fråga: ”Kan det påverka hälsan om vi har på oss skor av gummi eller med plastsulor som isolerar oss från marken?” Hans hemmagjorda experiment gav honom sin första publicerade studie, som återges nedan.

Gammal visdom för god sömn (del 1)

Elektronikens elektromagnetiska fält skadar hälsan

För drygt tio år sedan fann man att kroniska sjukdomar beror på inflammationer, ett tillstånd som orsakas av fria radikaler. Fria radikaler är molekyler eller atomer som har avvikande elektroner i sitt ytterskal. De cirkulerar i kroppen och stjäl elektroner från frisk vävnad.

Resultatet är kroniska sjukdomar, från tandköttsproblem till cancer. Cirkulation av alltför många fria radikaler kallas oxidativ stress och tros spela en stor roll för åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Att utsättas för elektromagnetiska fält – störningar från elektronisk utrustning och kabelsystem i våra byggnader – ökar inflammationerna och försvagar vårt immunsystem. Elektromagnetiska fält får också melatoninet, ett sömnreglerande hormon, att minska.

Hälsoförbättring efter jordad sömn

Till sin första studie, ”Grounding the Human Body to Neutralize Bio-Electrical Stress From Static Electricity and EMFs” som publicerades år 2000, valde han ut 60 försökspersoner som hade smärtor i muskler och leder samt sömnproblem. Det visade sig att alla försökspersonerna hade en elektrisk spänning i sina kroppar på över 2 volt.

De delades slumpvis in i en jordad grupp och en ojordad kontrollgrupp. De båda gruppernas elektriska fält var jämförbara, men kontrollgruppens fält var något svagare. Alla fick kolfibermadrasser i sina sängar med en kabel som kopplades till marken utanför sovrummet. För 30 personer kopplades kabeln till marken, vilket reducerade deras fält med i genomsnitt 10 millivolt eller mindre när de sov.

Den jordade gruppen fick det bästa resultatet. Hundra procent av dem kände sig fräscha när de vaknade. Ungefär tre fjärdedelar kände att de kroniska smärtorna hade lindrats, och 80 procent kände att muskelstelheten hade lindrats.

Ingen i kontrollgruppen upplevde lindring i muskler eller leder, men tre personer i kontrollgruppen upplevde förbättring i alla andra kategorier. Den jordade gruppen sade också att deras andningskrämpor, PMS, sömnapné och höga blodtryck hade lindrats.

“Earthing: The most important health discovery ever?” är en fascinerande berättelse om forskning gjord utan miljontals kronor i stöd och utan någon doktorsgrad. Boken passar alla åldrar.

VIDEO: Förföljelsen av falungong i Kina

Vad ska stadsbor göra som inte vill få svarta fötter av att gå på gatorna barfota? Ja, man kan förstås vara jordad genom betongen, men inte ovanför tunnelbanan. Hur jordar man sig själv i ett höghus? Ober har designat täcken, mattor och till och med flip-flops för jordning.

Forskning om jordning