E-vitamin kan bromsa Alzheimer
E-vitamin finns rikligt i bland annat sötmandel. En köpman erbjuder färska mandlar till försäljning på grönsaksmarknaden i Gaza City den 12 mars 2010. (Foto: Mohammed Abed/AFP)


I takt med allt fler människor kommer att förväntas leva längre så behöver man finna metoder att förebygga Alzheimer, en sjukdom som det idag ännu inte finns någon botande behandling mot.

Forskare och experter anser att det är viktigt att finna medel för att förebygga sjukdomen.

Läkaren Maurice W. Dysken vid Minneapolis VA Health Care System, har tillsammans med sina forskarkollegor undersökt effekterna av intag av vitamin E, läkemedelssubstansen memantin samt kombinationen av dessa ämnen. Studien har publicerats i den medicinska tidskriften Jama.

Testdeltagarna delades in i fyra grupper. En grupp fick endast E-vitamin, en grupp fick endast memantin, en grupp fick både E-vitamin och memantin och den fjärde gruppen fick placebo.

Totalt deltog 613 patienter från 14 olika sjukvårdsinrättningar i USA. Testdeltagarnas förmåga till aktiviteter i det dagliga livet mättes under studien enligt en särskild skala, så kallad ADCS-ADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study/Activities of Daily Living)

Studien pågick under 2 år och 3 månader och resultatet visade att deltagarna som fick E-vitamin fördröjde nedgången av sina förmågor med 19 procent per år, vilket motsvarar drygt 6 månaders långsammare sjukdomsutveckling jämfört med de som fick placebo.

Dessutom minskade behovet av omsorg från vårdgivarna med ungefär två timmar per dag i gruppen som fick E-vitamin.

De positiva resultaten sågs inte vare sig i gruppen som fick endast memantin eller gruppen som fick kombinationen av memantin och E-vitamin.

Den dos som gavs av vitamin E var 2000 IE (internationella enheter) per dag. En dos som är långt över den rekommenderade dagliga dosen.

Alzheimerforskningen är idag i stor utsträckning inriktad på kosten och kostillskottens betydelse när det gäller att minska risken att utveckla sjukdomen.

Vi får framför allt i oss vitamin E från frön och vegetabiliska oljor, margarin, vetegroddar, gröna bladväxter, avokado, fullkornsprodukter, ägg och mjölk.

Fakta om E vitamin

Vitamin E skyddar de fleromättade fettsyrorna mot nedbrytning i vävnaderna. Det har även betydelse för bland annat de röda blodkropparnas stabilitet. Man har inte med säkerhet kunnat konstatera E-vitaminbrist hos vuxna människor.

Behovet av vitamin E varierar med bland annat ålder och kön.

Det rekommenderade dagliga intaget är:

8 milligram för kvinnor

10 milligram för män och gravida

11 milligram för ammande

Källa: Livsmedelsverket