E-post mot barnsexturism bra men räcker inte
"Fler åtgärder behövs, men politiker tänker på nuet och styrs mer av ekonomiska intressen", säger Helena Karlén, generalsekreterare på ECPAT. (Foto: ECPAT)


Svensk och dansk polis finns numera på den svenska ambassaden in Bangkok för att ta emot anmälan om barnsexturism via e-post, men det är en klen insats för ett stort globalt problem.

– Det är bra att den möjligheten finns men det räcker inte. Svenska turister känner inte till den här e-postadressen. Jag hoppas på betydligt fler åtgärder, säger Helena Karlén, generalsekreterare på ECPAT, en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel.

Karlén föreslår en ordentlig informationskampanj till allmänheten samt bättre samarbete med polis och åklagarmyndigheter i andra länder. Informationen om e-postadressen ska delas ut på bland annat vaccinationscentraler och passkontoren.

Många svenskar känner inte till att barnsexturism enligt svensk lag är kriminellt. Lagen som har funnits sedan 1962, innebär att svenskar kan dömas i Sverige även för sexualbrott mot barn begångna utomlands. Hittills har Sverige endast utnyttjat lagen två gånger. Det första fallet ägde rum 1995 och gällde en man som hade utnyttjat en pojke i Thailand och det andra fallet inträffade i Lettland.

– Det [barnsexturism] ligger lågt på regeringens prioritetslista. Politiker tänker mer på nuet, inte framtiden. Ekonomiska intressen ligger före, säger Helena Karlén.

Karlén har arbetat med frågor om övergrepp mot barn i många år. Hon säger att en annan anledning till den låga prioriteringen är att gärningen är osynlig i Sverige. Trafficking har jämförelsevis fått mer uppmärksamhet därför att problemet har kommit hit.

ECPAT:s undersökning visar att de som utnyttjar barnen utomlands ständigt byter sina destinationer. Om ett land ökar sin insats mot brottet åker förövarna till andra länder. Karlén säger att numera åker förövare till Kambodja, Laos, Vietnam och även Kina.

Turister i hela Sydostasien kan använda e-postadressen för att anmälan eller misstanke om brott. Annethe Ahlenius, kriminalinspektör i Bangkok vill att allmänheten ska tipsa polisen så snabbt som möjligt, för att ”färsk” information är lättare att bearbeta än om det har gått en lång tid mellan händelsen och utredningen.

Fakta

ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) bildades 1990 som en följd av att en flicka, Rosario Bulyot, dött på Filippinerna efter att blivit utsatt för ett brutalt övergrepp från en österrikisk turist. Källa: ECPAT

Barnsexturism bekämpas efter tips från allmänheten