Dystra utsikter för industrisamhället
På bilden visas en reklamskylt för ett bostadsprojekt en dag med väldigt mycket luftföroreningar i Shijuazhuang i Hebeiprovinsen i norra Kina. Att besegra föroreningarna har hamnat högt på agendan för det styrande kommunistpartiet, som i åratal har drivit den ekonomiska utvecklingen utan någon hänsyn till påverkan på miljön. Efter påtryckningar från allmänheten om att minska de luftföroreningar som ligger som täcken över Peking och andra städer runt om i Kina har landets ledare lagt om sina prioriteringar. (Foto: AP Photo/Alexander F. Yuan)


Enligt en Nasa-finansierad studie finns det en risk för en ”irreversibel kollaps” kommande decennier på grund av ökad exploatering av resurser och ojämlik fördelning av rikedomar.

”Romarrikets fall, och fallen för lika (om inte mer) framstående riken som Han, Maurya och Gupta, liksom för de många avancerade mesopotamiska rikena, vittnar alla om det faktum att avancerade, sofistikerade, komplexa och kreativa civilisationer kan vara både bräckliga och obeständiga”, skriver forskare på Nasa:s Goddard Space Flight Center, enligt The Guardian.

Rapporten skrevs av Safa Motesharrei, forskare i tillämpad matematik på National Socio-Environmental Synthesis Center, och den säger oss att den moderna civilisationen inte kommer att bestå.

Enligt PolicyMic undersökte man i rapporten riskfaktorer avseende population, klimat, vatten, jordbruk och energi.

Kollapser för civilisationer de senaste 5 000 åren berodde på ”tänjning av resurser på grund av spänningar i den ekologiska bärkraften”, liksom på ”ekonomiska skiktningar i samhället i elit [rika] och massor (eller ”ofrälse”) [fattiga].”

Motesharrei tillägger att teknologi och vetenskap inte kan hindra kollapsen. ”Teknologiska förändringar kan öka effektiviteten i resursanvändningen, men de tenderar också att öka både resurskonsumtionen per capita och omfattningen av resursutvinningen, så att konsumtionsökningen i avsaknad av politiska effekter ofta kompenserar för den ökande effektiviteten i resursanvändningen”, skrev Motesharrei.

Motesharrei och hans kollegor drar slutsatsen efter modellering av olika scenarier i förhållanden som ”nära återspeglar verkligen i världen idag… att en kollaps är svår att undvika.”

Civilisationen, skriver han, ”tycks vara en hållbar väg under ganska lång tid, men även om en optimal hastighet används i utarmningen och om det börjar med en väldigt liten elit, så kommer eliten så småningom konsumera för mycket, vilket resulterar i svält bland de ofrälse som till slut får samhället att kollapsa. Det är viktigt att notera att denna typ L-kollaps beror på svält som orsakats av ojämlikhet som resulterar i förlust av många arbetare, snarare än en kollaps för Naturen.”

Översatt från engelska.