Dystra framtidutsikter för Kinas småföretag
Kvinnor syr kläder i en liten fabrik i staden Zhugao, Sichuanprovinsen den 4 februari 2009. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Småföretagare i Kina är mer pessimistiska inför framtiden än de var under finanskrisen 2008.Det visar en nyligen genomförd undersökning.Nästan 75 procent av de tillfrågade förväntar sig bara en liten vinst eller till och med inte någon alls de kommande sex månaderna.

Undersökningen gjordes av Pekings universitet i samarbete med e-handelsportalen Alibaba och var riktad mot cirka 3 000 småföretag och några lokala banker i Pärlflodsdeltat i Guangdongprovinsen, uppger Beijing Morning Post. Resultatet har fått konsekvenser över hela Kina.

Tidigare i år undersökte All-China Federation of Industry & Commerce småföretagare och drog samma slutsats: de såg att problemen som dessa företag står inför i vissa avseenden är värre än under finanskrisen 2008, det gäller såväl produktion och administration som försäljning och andra områden.

Rapporter har också dykt
upp om affärsmän i Wenzhou i Zhejiangprovinsen, ett ekonomiskt sett välutvecklat område, som flyr på grund av att de inte kan betala sina skulder.

I en nyligen publicerad artikel i Oriental Morning News, redogörs för Zhejiangs myndigheters undersökning av affärsmän som försvinner. Från januari till september i år har det var 228 sådana fall i Zhejiang, vilket är fler än samma period de senaste åren. De berörda företagen är skyldiga anställda omkring 79 miljoner kronor i obetalda löner.

Medierna i Kina säger att de små och medelstora företagens (SMF) största svårigheter beror på obeviljade lån och otillräckliga investeringar.

Enligt undersökningar av forskaren
och medlemmen i Kinesiska nationella folkkongressens stående kommitté, Gu Shengzu, får endast tio procent av SMF i Jiangsu- och Zhejiangprovinsen lån från de stora bankerna. 80 procent klarar sig tack vare privata lån. Men de rekordhöga räntorna inom den privata lånemarknaden har kringskurit de finansiella källorna för de små och medelstora företagen.

– Omkring tio procent av SMF övergår till storskalig produktion, 20 procent övergår till att producera andra produkter. Men många SMF, omkring 60-70 procent, står inför allvarliga överlevnadssvårigheter, sade Gu under APEC-mötet för SMF 2011 i Chengdu, Sichuanprovinsen.

Ekonomen Li Youhuan, professor vid Guangzhou Academy of Social Sciences, berättade för Radio Free Asia att finansiering verkligen är ett stort problem för SMF, men det är inte den direkta orsaken eller roten till problemet.

I själva verket är det produktionskostnaden, inklusive råmaterial, arbetskraft, administrationen och markkostnader, vilket drastiskt har ökat inflationen de senaste åren, säger Li.

– Samtidigt orsakade den internationella finanskrisen att den globala marknadsandelen krympte för kinesiska företag.

Gu Shengzu pekade även på bristen på arbetskraft som ett allvarligt problem. Detta yttrar sig på tre sätt. Det går inte att anställa tillräckligt med folk: staden Hangzhou i Zhejiangprovinsen ville under ett tillfälle anställa tiotusentals migrantarbetare, men endast några hundra tog arbetena, samt otillräcklig personalomsättning och stigande personalomkostnader. En undersökning från 2010 visar att den genomsnittliga kostnaden per arbetare har ökat med 20-40 procent för SMF.

Chen Naixing, chef för
Forskningscentret kring småföretagare vid Chinese Academy of Social Sciences, tror att det råder en 10- till 15-procentig brist på arbetare i landet, vilket innebär att en liknande andel företag tvingas att lägga ner. Han berättade för 21st Century Business Herald att detta är resultatet av marknadskrafter.

Professor Li betonade att fenomenet inte är nytt utan var synbart 2008 för både små och stora tillverkningsföretag.

Små och medelstora företag i Kina (SMF)

SMF i Kina är företag som har en försäljning på mindre än 31 miljoner kronor och mindre än 100 anställda.

SMF:s spelar en viktig
roll i den kinesiska ekonomin. Omkring 75 procent i småstäderna har en anställning inom små och medelstora företag och 90 procent av de nya arbetena skapas genom SMF. Dessutom står dessa företag för 65 procent av patenten, 70 procent av nya teknologier och 85 procent av nya produkter.

Översatt från engelska
originalartikel