Dystert på den kinesiska arbetsmarknaden
Arbetslösa som letar jobb på en arbetsförmedling i staden Xiamen i Fujian-provinsen.


Peking har erkänt att Kinas arbetsmarknad ser dyster ut. Ett stort antal arbetskraftsintensiva små och medelstora företag har gått i konkurs eller stoppat produktionen. Vid slutet av året kommer arbetslösheten definitivt ha ökat ytterligare. Trots påståenden att den internationella finansiella kollapsen orsakat detta anser en expert att Kinas produktssäkerhetsproblem under de två senaste åren har slagit hårt mot tillverkningssektorn.

Den 20 november talade Yin Weimin, minister med ansvar för arbetsmarknad och de sociala säkerhetssystemen, vid en presskonferens som hölls på statliga rådets informationskontor. Han tog upp väsentliga förändringar som skedde under oktober. För det första sjönk antalet anställda i storstadsområdena hastigt för första gången på flera år; vidare sjönk efterfrågan på arbetskraft från företag med 5,5 procent, även detta för första gången på flera år och tillgängliga platser också försvinner snabbt.

Yin sade att vid slutet av tredje kvartalet var den registrerade arbetslösheten i storstadsområdena 4 procent. Detta kan öka till 4,5 procent till årsslutet och även fortsätta att öka nästa år.

Det finns över 230 miljoner migrantarbetare i Kina och 120 miljoner av dessa arbetar i andra städer än de kom ifrån enligt Yin. På grund av den höga omsättningen på dessa arbetare har det hittills inte gjorts någon undersökning för att bestämma andelen arbetslösa i denna grupp.

– Antalet arbetslösa kommer definitivt att vara högre i slutet av året och under nästa år än vad det är nu, sade Yin.

Tidigare har det varit normalt att stora grupper migrantarbetare återvänder hem inför det kinesiska nyåret som vanligen infaller i slutet av januari. Nu har man dock sett stora grupper resa hem redan i början av november vilket visar hur allvarlig arbetslöshetssituationen är, medgav Yin.

Enligt kinesisk media gick 67 000 små och medelstora företag omkull första halvan av 2008. Den nya vågen av konkurser undersöks fortfarande. Bara i Guangdongprovinsen har över 25 000 företag gått i konkurs eller stängts ner av sina moderföretag i Taiwan eller Sydkorea.

Från och med juni i år förvärrades problemen. Tillverkningsindustri i Yangtzeflodens och Zhuflodens delta som upphört med verksamheten har lett till att 10 miljoner migrantarbetare förlorat sina jobb. Över 20 procent av migrantarbetarna från provinser som Hunan, Henan, Jiangxi och Sichuan har rest hem.

Det är en allmänt spridd uppfattning att denna våg av företagskollapser orsakats av den internationella finanskrisen. Den kinesiska ekonomen He Qinglian är emellertid av en annan åsikt.

– Kinas ekonomi började försvagas förra året. Vi minns alla hur de blyhaltiga leksakerna tillverkade i Kina bojkottades av USA och miljontals leksaker försvann från butikshyllorna. Omedelbart efter det hände samma sak i flera europeiska länder. Efter det begärdes många leksaksföretag i konkurs.

He Qinglian anser att de två senaste årens produktsäkerhetsproblem med bland annat tandkräm, läkemedel, husdjursmat, hushållsredskap och inte minst den melaminförgiftade mjölken har haft en kraftigt negativ inverkan på tillverkningssektorn i Kina.

http://en.epochtimes.com/n2/china/china-unemployment-rate-excludes-millions-of-migrant-workers-7536.html