Dyster prognos för Finlands ekonomi
När Nokias mobilförsäljningen såldes försvann en stor del av den ekonomiska tillväxten i Finland. På bilden presenterar Nokia Technologies, Sebastian Nyström, en ny Nokia produkt 18 november dock inte mobil. (Foto: Heikki Saukkomaa / /Getty Images)


I Nordeas prognos om Finlands ekonomi förutspår banken att Finland blir allt fattigare, men under år 2016 kan man se en liten ljusning i tillväxt, skriver svenska.yle.fi.

Orsakerna lär finnas i problem med investeringar hos företagen och det påverkar  i sin tur den privata ekonomin hos finländarna.

Enligt Nordeas ekonomer behövs snarast fler arbetstillfällen inom privata sektorn samt skattesänkningar för att konsumtionen ska kunna öka.

Finländarna sparar inte under lågkonjunkturen och har inte pengar till amorteringar av lån eller nyinvesteringar. Banken oroar sig också för de sjunkande oljepriserna som kan leda till deflation.

Konsulten Anders Borg

Finland måste få konkurrenskraften tillbaka säger Anders Borg, tidigare finansminister i Sverige. Han lovade tidigare i år att lämna en rapport till finska regeringen om det ekonomiska läget i Finland.

Vid ett seminarium om Finlands ekonomi på måndag i Helsingfors uppgav han att rapporten är på väg och ska publiceras i mars, uppger svenska.yle.fi.

Finland måste få tillbaka konkurrenskraften och öka produktiviteten, menar Borg. Finland har haft ett fåtal stora företag som gett landet produktivitet och vid försäljning av Nokia försvann en stor del av den ekonomiska tillväxten.

Finska samhället starkt

Pappers- och verkstadsindustrin är också på tillbakagång, fastslår Anders Borg, och några politiska lösningar finns inte att hämta där.

Han ser det finska samhället som välfungerande och starkt, men kostnaderna måste ner och produktiviteten upp.