Dyrare boende och billigare datorer 2007
Ökade kostnader för husägande drev upp inflationen 2007. (Foto: HO/AFP)


Under det gågna året blev inflationen 3,5 procent, vilket förde med sig bland annat ökade kostnader för boende. De som bor i egna hem påverkades mest på grund av räntekostnaderna som steg med 1,2 procent.

Husägandet fördyrades också av höjda reparationskostnader. Fastighetspriserna steg under året och så gjorde även räntesatserna på andra lån vilket bidrog till inflationen.

Kostnaderna inom transportområdet ökade med 0,5 procent, främst på grund av dyrare drivmedel. Nästan lika mycket, 0,6 procent, ökade livsmedelspriserna med.

Men alla priser gick inte upp. Elpriserna sänktes och det har även varit relativt stora prisnedgångar på datorer och tv-apparater. Det här bidrog till att inflationen stannade på 3,5 procent för de sista tolv månaderna enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.