Dubbla bränslen i personbilar vinner terräng
Allt fler bilar kan köras på mer än ett bränsle. (Foto: AFP)


Allt fler bilägare väljer en bil som drivs av dubbla bränslen. Under förra året ökade dessa personbilar med 64 procent, eller 39 500 stycken.

På de svenska vägarna rullar nu 101 500 bilar som drivs med dubbla bränslen, vanligen bensin i kombination med etanol, bio- eller naturgas.

Dieseldrivna personbilar ökade starkt med 91 000 vilket är en ökning med 35 procent jämfört med föregående år. Bensinbilarna minskade med drygt 74 500 bilar vilket är två procents minskning.

Statens institut för kommunikationsanalys, Sika, har tillsammans med SCB tagit fram statistik om fordon i landets alla län och kommuner. De kom fram till att räknat per tusen invånare var antalet personbilar i trafik 464 stycken för hela landet. Det är en ökning med tre bilar jämfört med 2006.

Gotland län är biltätast med 558 personbilar och Stockholms län har lägst täthet med 403 personbilar.