Dubbfritt bäst för miljö och hälsa
Tabellen visar vägegenskaperna vid körning med tre olika typer av däck.


Vägverket vill att bilister i tätorter ska köra med moderna dubbfria vinterdäck för nordiska förhållanden för miljöns och hälsans skuld. De små partiklar som frigörs från vägbanan när dubbarna nöter mot den är ett av de allvarligaste miljöproblem i svenska tätorter.

Partiklarna förorenar luften vi andas in och tränger in i blodomloppet och orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och luftsjukdomar.

Bilister kan bidra till att minska partikelhalten i luften genom att välja lämpligt däck efter trafikmiljön. Vägverket experimenterar med vägbeläggningar som släpper mindre partiklar men den snabbaste åtgärden för bättre trafikmiljö och hälsa är bilisternas egen insatts, enligt Vägverket.

Svensk forskning säger att dubbdäck sliter loss 40 gånger mer partiklar än dubbfria vinterdäck.

Vägverkets rekommendation är följande:

• Du som mest kör i tätort kan byta till dubbfria vinterdäck för nordiska vinterförhållanden.

• Du som kör mest på mindre vägar utanför tätorter kan välja dubbade vinterdäck om det ger högre trygghet. Samma gäller om du kör ofta och långt på vägar som tillåter höga hastigheter.