Du Ruhui - beslutsammast av Tangdynastins två mest firade ministrar
Du Ruhui var en av de två mest firade ministrarna i Tangdynastin, han avgjorde vilka ärrenden som var bäst. (Illustratör: Yeuan Fang, Epoch Times)


Som en av nyckelpersonerna till grundandet av Tangdynastin utsågs Du Ruhui (585-630) till minister.

Född i en familj som tjänat som högre tjänstemän, ansågs Du Ruhui alltsedan ungdomen vara en begåvad, skarpsinnig och beslutsam intellektuell. Hans talang upptäcktes av Fang Xuanling när han tjänstgjorde som rådgivare till prins Li Shimin.

– Du har inte råd att förlora denna begåvade man om du vill styra Kina en dag, varnade Fang prins Li Shimin, som senare blev kejsar Taizong.

Efter att prins Li Shimin efterträdde sin far på tronen, lanserade han en rad reformer för att förbättra statens angelägenheter. De två viktigaste personerna att delta i reformarbetet var Fang Xuanling och Du Ruhui.

I alla militära och politiska frågor var Du Ruhui med i beslutsprocessen. Han hjälpte även kejsar Taizong att bygga upp administrativa system, ta fram system för att välja ut tjänstemän och ett system för lagstiftning.

Du Ruhui och Fang Xuanling var med om Suidynastins fall och lärde sig av den läxan och hjälpte kejsare Taizong med att fästa stor vikt vid människors behov. De tre kom upp med den berömda analogin:
”Människor är som vatten och kejsaren är som en båt. Vattnet som håller båten flytande är samma vatten som uppslukar den.”

Som en av Li Shimins viktigaste ministrar arbetade Du Ruhui mycket nära Fang Xuanling. De såg varandras kompetens och talang och de hade båda en stor respekt för varandra vilket ledde till ett harmoniskt samarbete dem emellan.

När Fang Xuanling diskuterade statliga angelägenheter med kejsar Taizong, såg han till att även Du Ruhui var närvarande. Du Ruhui granskade Fang Xuanlings alla framlagda förslag och valde ut det bästa förslaget åt Taizong som skulle fatta det slutliga beslutet.

Det sades att Fang Xuanling kunde planera och göra strategier, medan Du Ruhui var känd för att granska dem och sedan fatta rätt beslut. Det gav upphovet till det kinesiskt ordspråket ”Fang planerar och Du bestämmer”. På det här sättet samarbetade de mycket bra och blev kejsar Taizongs välkända och viktiga ministrar.

I början av år 630 blev Du Ruhui allvarligt sjuk och kejsar Taizong kom till hans hus för ett besök. I slutet av året dog Du Ruhui av sjukdom vid en ålder av 46 år. Kejsare Taizong beklagade hans död och befallde tre dagars sorg.

Det tog lång tid för kejsar Taizong att återhämta sig från sorgen. Det sades att när han fick värdefulla objekt tänkte han ofta på Du Ruhui och föll i gråt och skickade en skälig andel av dessa objekt till Du Ruhuis familj.