Drygt 60 terroravvisningar årligen
(Foto: AFP/Pressens bild/Gunnar Ask)


I fjol ansåg Säkerhetspolisen att 65 utlänningar som sökte asyl eller på andra sätt sökte uppehållstillstånd i Sverige utgjorde säkerhetsrisker och därför borde avvisas.

Året dessförinnan pekades 61 personer ut som hot mot rikets säkerhet, enligt Säpos årsbok för 2006. Siffrorna syftar på fall som den mycket omskrivna avvisningen av två egyptiska asylsökande i december 2001, liksom den eventuella avvisningen av den palestinske jordaniern Hassan Asad, vars fall regeringen inom kort ska avgöra.

Om siffrorna utgör ett årligt genomsnitt skulle alltså, vid sidan av de fallen, omkring 300 terrormisstänkta eller på andra sätt misshagliga personer ha förpassats ur landet sedan den 11 september 2001 utan stora mediala efterverkningar.

Samtidigt är andelen fall där Säpo tycker att en person ska avvisas få jämfört med hur ofta myndigheten ombeds att yttra sig. De senaste två åren har 4 030 respektive 3 557 ärenden om uppehållstillstånd sänts till Säpo från Migrationsverket eller UD.

Skälen är alltid hemliga, och behöver enligt svensk lag inte heller redovisas.

Avdelningen för kontraterrorism utgör i dag en fjärdedel av Säpos verksamhet, och väntas växa ytterligare under 2007. Uppgiften är förebyggande. Säpo ska förhindra terrorattentat i Sverige. Sådana är sällsynta, även om två personer under 2006 dömdes i tingsrätten för terroristbrott (ändrat till mordbrand i hovrätten).

Den viktigaste uppgiften
är därför att förhindra att Sverige blir bas för rekrytering, finansiering eller planering av terrorism i andra länder. Det finns i dag personer i Sverige som direkt stöder terrorverksamhet i utlandet, skriver Säpo i årsboken.

Utbyte med andra länders säkerhetstjänster är en avgörande och växande del i arbetet. Säpo talar om ett ”mycket långtgående” samarbete och att de internationella kontakterna har ökat kraftigt de senaste åren.

En stor del av informationsutbytet sker inom den informella så kallade Bernklubben, där de flesta EU-stater ingår. USA är förstås en annan samarbetspartner.

Säpos största enhet ägnar sig åt personskydd, som upptar 41 procent av budgetutrymmet. 2006 var för den avdelningen mycket arbetsamt, särskilt de två månaderna runt valet. De motsvarade ett normalt år i arbetsmängd. Sedan mordet på utrikesminister Anna Lindh har Säpos livvaktsstyrka vuxit från 65 till 120 och den ska växa med ytterligare 20 livvakter under 2007.