Druvor gör gott för kroppen
Druvor är inte bara gott, nya forskningsrön visar att druvor i dieten kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.(Foto: Said Khatib/AFP)


Söta, saftiga och supernyttiga. Nya forskningsrön visar att intag av druvor skyddar organen och hämmar inflammationer i kroppen.

De nya forskningsrönen som nyligen presenterades vid Experimental Biology conference i Boston i USA, visar att druvor i kosten kan skydda mot organskador som kan uppstå vid metabola syndromet – ett samlingsnamn för en rad sjukdomstillstånd kopplade till att kroppens ämnesomsättning och cirkulation är störda.

Det visar sig som bukfetma, höjda blodfetter, högt blodtryck och nedsatt glukostolerans. Tillståndet medför en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

I studien som letts av forskaren E. Mitchell Seymour, vid University of Michigan Health System, har man studerat effekterna av en fettrik amerikansk diet hos råttor. Råttorna fick frystorkade pulveriserade röda, gröna och svarta druvor som blandades i maten under 90 dagar.

Råttorna jämfördes sedan med en kontrollgrupp av råttor som endast fått äta den fettrika kosten.

Resultatet visade att den druvberikade kosten hade reducerat de inflammatoriska markörerna avsevärt i hela kroppen, i synnerhet i levern och i bukens fettvävnad. Dessutom minskade mängden fett i lever, njurar och buken mer jämfört med råttorna i kontrollgruppen.

Forskarna såg även positiva effekter i markörer av antioxidant försvar i organen.

Det är polyfenoler, en slags antioxidanter, som finns naturligt i druvor som tros bidra till de positiva hälsoeffekterna, anser forskarna bakom studien.

Flera tidigare studier har visat att frukt och grönsaker har en skyddande effekt mot det metabola syndromet.

Det metaboliska syndromet är ett växande folkhälsoproblem i västländer, men även i andra länder där man anammat en livsstil där man rör sig för lite och äter för mycket feta och söta livsmedel.

Livsmedel från växtriket är kända för att innehålla en rad nyttigheter och olika ämnen som skyddar cellerna genom att verka som naturliga ”rostskyddsmedel”, så kallade antioxidanter.

Inom antioxidantforskning har man särskilt fokuserat på den stora grupp som benämns polyfenoler. Det är framför allt de ämnena som bidrar mest till den antioxidativa effekten i frukter och bär.

Tänk på att välja ekologiskt odlade vindruvor eftersom druvor är hårt besprutade och kan innehålla spår av en rad olika bekämpningsmedel.